English      Русский

Обкладинка книги Бориса Малиновського "Нет ничего дороже..."

"Нет ничего дороже..."
Борис Малиновський

К: Горобец, 2005. -336с: 200 іл. ISBN 966-8508-04-1. © Малиновський Б.М., 2005


"Никто для первых не вбивает вех,
И нет для них в истории примера..."
Едуард Асадов

Соратники - піонери кібернетичної техніки

Зоряні роки кібернетичної техніки

Другий розділ "Соратники - піонери кібернетичної техніки" із книги Бориса Малиновського "Нет ничего дороже..." (Продовження)

Залишається з нами...
Нарис про Анатолія Івановича Слободянюка

Анатолій Іванович ніколи не працював в Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України. І, проте, він не тільки наш сучасник, але і соратник - по спільній роботі, довірчим взаєминам, загальним поглядам. Перш ніж сказати кілька слів про нього хочу нагадати особливості часу, у якому жило і працювало наше покоління, у тому числі й А.І. Слободянюк.

У перші десятиліття після Великої Вітчизняної війни активна підтримка державою наукових досліджень дозволила здійснити цілий ряд "проектів століття" в області оволодіння атомною енергією, досліджень космосу, ракетобудуванні, кораблебудуванні, літакобудуванні, приладобудуванні й ін.

Видатну роль мала поява саме в цей час блискучої плеяди вчених - І.В.Курчатова, М.В.Келдиша, С.П.Корольова, С.О.Лебедєва, А.М.Туполева, О.К.Антонова, Б.Є. Патона, В.М.Глушкова і багатьох інших, що стали гідними й авторитетними лідерами найважливіших наукових напрямків. Не менш важливою обставиною стало і те, що в післявоєнні роки в наукові колективи і на підприємства прийшло покоління молодих людей, світогляд і характер яких багато в чому визначила війна. Перебування на фронті і важке життя в тилу змусили молодь швидко стати дорослими, зрозуміти ціну і мету життя, прищепили їй почуття відповідальності, самостійності, уміння не пасувати перед труднощами. Перехід до відновлення народного господарства, з'явилася надія на краще майбутнє, створювали обстановку загального підйому, невгамовного бажання надолужити втрачене - довчитися, довести розпочате до війни навчання і роботу до кінця.

У підсумку утворився дивний сплав досвідчених вчених і тих що тільки вступили у творче життя молодих людей, готових віддати науці "усе життя, що залишилося,". Сприйнявши все краще від своїх учителів, саме вони в 60-70-х роках ХХ століття продовжили естафету розвитку багатьох напрямків науки і техніки, у тому числі обчислювальної техніки, стаючи головними конструкторами ЕОМ нових поколінь, керівниками робіт зі створення піонерських цифрових управляючих систем, унікальних приладів різного призначення з використанням ЕОМ.

Саме на їхні плечі лягла робота з практичного використання обчислювальних машин в економіці і промисловості, у науці та техніці, енергетиці, медицині, військовій справі. Україна не залишилася осторонь від цієї роботи. У неї було втягнуто багато наукових і промислових колективів. Серед них головні ролі грали Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Сєверодонецьке НВО "Імпульс", Київське ВО "Електронмаш", Київський НДІ мікроприладів, Київське НВО "Квант", Київський НДІ гідроприладів, Харківське НВО "Хартрон", Київський НДІ радіовимірювальної апаратури й ін. У кожнім з них були свої лідери - головні конструктори машин і систем. Загальновизнаним лідером і не тільки в Україні був академік В.М.Глушков. У світлі його яскравого таланту і досягнень керованого їм Інституту кібернетики успіхи інших організацій були менш помітні, але проте дуже значні. Прийшов час розповісти і про їх, зокрема про головного конструктора радіовимірювальної апаратури і перших персональних ЕОМ Анатолія Івановича Слободянюка.

Він народився в Києві в 1926 році. Після служби в армії (сім років, у тому числі у воєнні роки), і закінчення радіотехнічного факультету Київського політехнічного інституту Анатолій Іванович став майстром у заводському цеху об'єднання "Комуніст". Старанного й ініціативного інженера запросили на роботу в оборонний відділ Ради Міністрів України. Адміністративна діяльність не улаштувала його і через кілька років він перейшов на роботу в ВО імені С.П.Корольова й організував там приладобудівне конструкторське бюро, що згодом переросло в Київський науково-дослідний інститут радіовимірювальної апаратури (КНДІРВА).

Розуміючи, що знову створений інститут потребує підтримки вчених, він зорієнтувався на співробітництво з Інститутом кібернетики АН УРСР. У результаті активна робота цих організацій переросла в тісну ділову взаємодію Академії наук України і Міністерства промисловості і засобів зв'язку СРСР.

В ці роки Київське виробниче об'єднання (ВО) імені С.П.Корольова стає одним з лідерів по промисловому випуску радіовимірювальної техніки в СРСР, а Київський науково-дослідний інститут радіовимірювальної апаратури (КНДІРВА) ВО імені С.П.Корольова, керований А.І.Слободянюком, флагманом в області проектування і створення вимірювальних систем і комплексів, що використовують цифрову обробку сигналів. Головним конструктором цього напрямку стає Анатолій Іванович Слободянюк доктор технічних наук (1988 р.), лауреат Державної премії СРСР (1980 р.).

Його наукова інтуїція і такт дозволили плідно керувати співробітниками КНДІРВА й Інституту кібернетики по створенню цифрових систем обробки відеозображень, ряду міні-ЕОМ "СОУ", спеціалізованих процесорів швидкого перетворення Фур'є, засобів мікропроцесорної техніки і приладів на їхній основі.

У результаті проведених спільних робіт у стислий термін було виконано ряд розробок і наукових досліджень, у КНДІРВА ВО імені С.П.Корольова були створені і передані для промислового випуску обчислювальні комплекси і системи цифрової обробки сигналів, а також ціла гама радіовимірювальних приладів.

Зростання складності таких приладів і світові тенденції розвитку вимірювальної техніки зажадали використання вбудованих засобів мікропроцесорної техніки. Альянс академічної і галузевої науки дав свої плоди. У 1979 р. були створені мікропроцесорні контролери МК-01, системи налагодження "СО-01" і базові програмні засоби, що включали кросове і резидентне програмне забезпечення.

Фактично на той момент часу в СРСР не було аналога розробленим системам налагодження. Необхідність у них була настільки насущною, що в КНДІРВА ВО імені С.П.Корольова зверталися десятки науково-дослідних організацій приладобудівного профілю з проханнями про постачання таких систем і програмного забезпечення.

Такий альянс, фактично, дозволив паралельно підготувати до серійного випуску в ВО імені С.П.Корольова системи налагодження "СО-01" з необхідним програмним забезпеченням, мікропроцесорні контролери МК-01, радіовимірювальні прилади, а на інших підприємствах Міністерства промисловості засобів зв'язку цілу гаму радіовимірювальних приладів нового покоління - понад 50 вимірювальних приладів і технологічних систем!

Новою задачею, що була поставлена перед колективами КНДІРВА ВО імені С.П.Корольова й Інституту кібернетики АН УРСР було створення персональних ЕОМ (ПЕОМ). Головним конструктором створюваної ПЕОМ був призначений А.І.Слободянюк, заступником головного конструктора по програмному забезпеченню С.Д.Погорелий. Роботи над створенням ПЕОМ були розпочаті в 1984 році.

Після завершення розробки ПЕОМ "Нейрон И9-66" створена документація була передана на ВО імені С.П.Корольова для організації серійного випуску. Випуск перших партій ПЕОМ одержав великий резонанс у країні. ПЕОМ "Нейрон И9-66" були представлені на міжнародних виставках у різних країнах: ТЕЛЕКОМ87 (м.Женева, Швейцарія, 1987 р.), Наука і техніка СРСР (м.Пекін, Китай, 1988 р.), Наука і техніка СРСР (м.Делі, Індія, 1989 р.) і ряді інших. Це були зоряні роки діяльності Анатолія Івановича. Його творчі успіхи були визнані в Україні й у колишньому СРСР.

Він уклав в усі перераховані роботи величезну працю і богатирське здоров'я не витримало. Сам він ніколи не звертався до лікарів. Коли відчув серйозне нездужання і був усе-таки змушений звернутися в поліклініку, було вже пізно...

Усі, хто знав Анатолія Івановича запам'ятали його статну фігуру, велику голову, мужнє красиве обличчя, добрий гумор, тепло, що виходить з міцних рук при зустрічі, уважний погляд, діловитість, граничну скромність, величезну працьовитість і відповідальність завжди і в усьому.

Після захисту докторської дисертації кілька близьких друзів Анатолія Івановича зібралися разом, щоб відзначити його успіхи. Піднімаючи тост я сказав:

- Про Анатолія Івановича можна сказати - наш товариш, колега і що-небудь інше. Мені хочеться сказати точніше: Анатолій Іванович наш соратник!

Він був і завжди залишиться з нами, як зараховують навічно солдата за здійснений їм подвиг.

Наш соратник за героїчним часом.
Нарис про Гліба Олександровича Спину

Героїчним часом В.М.Глушков назвав чотири роки, пов'язані зі становленням в Україні обчислювальної техніки і перших цифрових інформаційних систем, створених на її основі в 1958-1961 роках. У той час автор нарису був заступником з наукової роботи директора ОЦ АН УРСР В.М.Глушкова і керівником відділу спеціалізованих машин. Вийшло так, що я був основною організуючою силою в роботі зі створення дуже складної, на той час - унікальної системи проектування і виготовлення судокорпусних деталей. Моїми головними помічниками стали В.І.Скурихін і Г.О.Спину. Обсяг роботи був величезний і тільки молодість і незнання цього, допомогли не злякатися і все-таки зробити роботу, причому в дуже короткий термін.

Появу Гліба Олександровича Спину ми не планували. Завдяки збігу обставин він з'явився дуже вчасно - коли закінчував газорізальний автомат "Авангард". Це був верстат із програмним керуванням і буквально вписався як завершальна ланка розроблювальної нами системи, що одержала таку ж назву.

Три роки "три товариші" - Г.О.Спину, В.І.Скурихін і я трудилися непокладаючи рук, розривалися між Києвом і Миколаєвом, де на Суднобудівному заводі імені 61-го Комунара крок за кроком створювалася система "Авангард". Робота закінчилася тріумфальним успіхом - Державна комісія, очолювана академіком А.О.Дородніциним, прийняла систему і відзначила її високу якость. Чорноморський раднаргосп преміював її розроблювачів грошовою премією.

В ці роки Г.О.Спину показав себе справжнім нашим соратником, як і ми "вболіваючим" за результат. Почуття "ліктя" збереглося дотепер, і мені приємно розповісти про Гліба Олександровича трохи докладніше.

Г.О.Спину народився в 1918 році. Закінчив середню школу, а потім Київський політехнічний інститут у 1941 р. З 1941 р. по 1946 р. служив у лавах Радянської Армії, брав участь у бойових діях, дослужився до капітана.

З 1946 року став працювати в Інституті фізики АН УРСР головним конструктором. У 1948 році почав роботу по створенню токарського верстата з програмним керуванням на принципі магнітного запису сигналів. Цей верстат демонструвався на виставці в Москві в 1951 році. Це був перший верстат із програмним керуванням у СРСР і за рубежем. У 1957 році Гліб Олександрович захистив кандидатську дисертацію, в основу якої були покладені дослідження, проведені на створеному верстаті. У цьому ж році він перейшов в Інститут автоматики Держплану УРСР на посаду завідувача лабораторії, де була створена разом з Київським заводом верстатів-автоматів нова модель токарно-револьверного верстата з програмним керуванням, у якому була закладена ідея керування супортом за допомогою барабана з магнітним записом сигналів. Верстат 1341-П демонструвався на Марсельській міжнародній виставці й одержав високу оцінку.

Накопичений досвід по створенню систем програмного керування і по застосуванню цифрового методу, дозволили йому почати роботи по створенню системи комплексної автоматизації проектування і виготовлення судокорпусних деталей "Авангард", про що я вже написав. Додам, що комплекс створювався Інститутом кібернетики АН УРСР, Інститутом автоматики Держплану УРСР і миколаївським Суднобудівним заводом імені 61-го Комунара. У цій системі вперше в СРСР була об'єднана задача автоматизації проектно-конструкторських робіт і процес виготовлення деталей. Використувавши накопичений досвід Г.О.Спину в 1967 році захистив докторську дисертацію "Цифрові системи для автоматизації проектування і виготовлення деталей".

Починаючи з 1969 року, він став займатися створенням автоматичних маніпуляторів з цифровим програмним керуванням - промислових роботів. Створив перший у СРСР дослідний зразок промислового робота для автоматизації контактного точкового зварювання в Інституті електрозварювання імені Е.О.Патона АН УРСР, де і став працювати. У 1977 році вийшла у монографія "Промислові роботи для зварювання", автори Б.Є.Патон, Г.О.Спину і В.Г.Тимошенко.

У 1982 році Гліб Олександрович став професором кафедри верстатів у Державному технічному університеті КПІ. Їм опубліковано 138 робіт. У 1996 році він став лауреатом Державної премії України за роботи в галузі робототехніки.

Мало хто знає, що Гліб Олександрович має пряме відношення до створення "МЭСМ". Це він спроектував для первістка вітчизняної обчислювальної техніки перший у Європі магнітний барабан.

Наш соратник за героїчним часом, ветеран програмного керування, ветеран вітчизняної робототехніки Гліб Олександрович Спину продовжує трудитися, заряджаючи нас своїм життєвим оптимізмом, подаючи приклад своїм учням і послідовникам.

Піонер високих технологій.
Розповідь Ігоря Даниловича Войтовича з моїми коментарями

Перша нагорода


Газета "Вечірній Київ" у номері за 18 червня 1964 р. помістила замітку "Нагороди творцям кібернетичних машин". У ній говорилося:

"Рада Виставки досягнень народного господарства СРСР нагородила дипломом першого ступеня Інститут кібернетики за розроблення конструкції і впровадження в серійне виробництво півпровідникової обчислювальної машини "Дніпро".

Золотою медаллю виставки і грошовою премією нагороджено завідуючого відділом управляючих машин доктора технічних наук Б.М.Малиновського. Срібної медалі і грошової премії удостоєні інженери B.C.Каленчук та А.Г.Кухарчук. Серед нагороджених бронзовими медалями та грошовими преміями - інженери І.Д.Войтович,В.М.Єгипко та інші.

Створена вперше в СРСР півпровідникова управляюча машина "Дніпро" швидко здобула широку популярність не тільки на Україні. Вона з успіхом застосовується також на підприємствах союзних республік".

Одним з нагороджених був молодий фахівець Ігор Данилович Войтович. Які шляхи-дороги привели його до Інституту кібернетики АН УРСР?

"У 1956 році, - написав він мені, - я закінчив Львівський політехнічний інститут з червоним дипломом і в мене була можливість одержати будь-яке призначення на роботу. Вибрав якийсь НДІ Міністерства суднобудівної промисловості в Ленінграді (за рік до цього вперше побував у цьому місті по шляху з виробничої практики в Талліні і був Ленінградом зачарований). Одержав направлення з підйомними і поїхав відпочивати в спортивний табір до Криму. Через тижня два приносять мені на пляж телеграму "Ваше направлення анульовано. Приїжджайте у Львів". Виявляється утворилося Міністерство приладобудування і засобів автоматизації і від інших міністерств потрібен був "податок", у тому числі і молодими фахівцями.

Влаштовуватися у Львові мені не хотілося, тому поїхав до Москви - у це нове міністерство. Там запропонували їхати в Сєверодонецьк, впроваджувати в хімічне виробництво обчислювальну техніку, а спочатку ознайомитися з обчислювальною технікою в Москві у СКБ-245. Дуже корисними виявилися саме ці три місяці в Москві. У Сєверодонецьку опинився з Ф.Н.Зиковим та іншими цікавими людьми. Потрапив у групу Г.В.Вшивцева, що займалася розробкою феритової пам'яті.

Через два роки Ф.Н.Зиков переїхав до Києва в Обчислювальний центр АН УРСР і на початку березня 1959 року переманив сюди і мене, круто, таким чином, змінивши мою долю. За що я йому нескінченно вдячний. Якщо до цього мені не особливо сиділося на одному місці, була тяга до мандрівок, то, побачивши вперше Київ, я до нього прикипів назавжди. А також і до Інституту кібернетики, створеному на базі Обчислювального центру АН УРСР. За 45 років у мене жодного разу не виникло бажання поміняти місце роботи. Чималу роль у цьому зіграли люди, з якими я тут почав працювати: Ф.Н.Зиков та М.К.Бабенко, згодом Г.І.Кривич та О.Д.Бех. Дуже делікатними, інтелігентними й освіченими були мої перші керівники Г.О.Михайлов та А.І.Кондалєв.

Робота почалася з феритової пам'яті. До кінця 1959 року ми створили макет на 16-25-розрядних чисел, як прообраз пам'яті на 512 чисел. Але справа ускладнювалася тим, що наша перша в колишньому Союзі напівпровідникова обчислювальна машина1, для якої ця пам'ять призначалася, повинна була стати спецмашиною, здатною працювати в діапазоні температур від -60°С до +60°С. Пізніше, щоправда, нижня границя була піднята до -10°С. Переді мною була поставлена задача з'ясувати, як поводяться в цьому діапазоні феритові сердечники. Для цього я зробив спеціальний дослідницький стенд із виносною голівкою, яку можна було поміщати в термокамеру із сухим льодом (який ми добували на холодокомбінаті) чи в нагрівальну камеру. З'ясувалося, що петля гистерезиса феритового сердечника, що була фізичною основою запам'ятовування біта інформації, при зниженні температури від +60°С до -60°С розширюється в кілька разів. Отже, і струми, що перемагнічують сердечник, теж повинні зростати в стільки ж разів. Це було неможливе, і я запропонував Г.О.Михайлову запам'ятовуючий куб стабілізувати поблизу верхньої температурної границі. На щастя, спецмашина не відбулася і була перетворена в мирний варіант - управляючу машину широкого призначення (УМШП) "Дніпро". Питання термостабилізації відпало само собою. Але проблем з пам'яттю не стало менше. Оскільки керування напівпровідникове, а значить малопотужне, то триміліметрові сердечники, що доти використовувалися в московській і пензенській ламповій машинах, не підходили. Діаметр, а також висоту сердечника, потрібно було зменшити відповідно до 1 і 0,5 мм. З приводу масового виробництва таких феритових сердечників, яких на кожен блок пам'яті було потрібно близько 30 тис. штук, домовилися з заводом у м.Кузнецьку Пензенської області. Можливостей виготовити відповідні пресформи в заводу не було і ніхто за них не хотів братися. Я вже був прикомандирований до відділу Б.М.Малиновського, де зосередилася команда по створенню УМШП. Якимсь дивом В.І.Скурихіну вдалося домовитися з підприємством п/с 24 (Київ) і мені залишалося тільки забрати в них пресформи і відвезти в Кузнецьк.

Виробництво феритів почалося, але потрібно було прямо на заводі організувати їхнє відбраковування. Стенд, що я зробив від початку і до кінця своїми руками ще у відділі Г.О.Михайлова, доручили розмножити нашим майстерням (начальником був В.Ф.Трошин). Однак майстерні до авральних робіт не були привчені, та й кваліфікації ще не вистачало. Тому по вечорах мені самому довелося стенди доробляти, монтувати і набудовувати. Якось за цією роботою пізно ввечері мене застав В.І.Скурихін. Дивлячись на мій сумний і понурий вигляд, помітив "Країна повинна знати своїх героїв". На щастя, у цей час улаштувався на роботу Леонід Якович Приступа, і на нього удалося покласти організацію відбраковування сердечників на заводі в Кузнецьку. Думаю, що він був не в образі, тому що привіз відтіля молоду, дуже симпатичну дружину. Надалі Л.Я.Приступа дуже добре себе виявив при налагодженні блоків пам'яті при серійному виробництві УМШП на Київському радіозаводі.

Роботи з пам'яті в корені відрізнялися від робіт зі створення, наприклад, пристрою керування або арифметичного пристрою. Логічні елементи і тригери до цього часу були добре відпрацьовані і достатньо було правильно скласти функціональні схеми, щоб запускати їх у виробництво. У нас же, розроблювачів пам'яті всі елементи були абсолютно іншими. Це адресні формувачі струмів, розрядні формувачі струмів, підсилювачі зчитування. На кожний з них потрібний був свій стенд перевірки, своя технічна документація. Спасибі молодому фахівцю Володимирові Гордійовичу Пшеничному, котрий розділив зі мною цю роботу. А чого коштувало конструювання і виготовлення феритного куба пам'яті, що складався з матриць, виготовлення якого вимагало ювелірної праці і нелюдського терпіння. Вважалося, що використовувані в запам'ятовуючому пристрої діоди можуть виявитися ненадійними і, щоб мати можливість їх замінити, вони повинні були бути доступними. Тому запам'ятовуючий куб був обкладений платами з управляючими трансформаторами і діодами. Бували випадки, коли усередині куба якийсь сердечник виявлявся з тріщиною і для його заміни доводилося розбирати всю конструкцію. Саме такий випадок відбувся на заводі з першим же кубом пам'яті. Тоді я був вражений витримкою, незворушністю і самовладанням Б.М.Малиновського, що керував усією роботою. Стоїмо ми над цим кубом понуро, у начальника ділянки котиться піт градом від хвилювання, тому що саме він допустив бракований сердечник. У цей момент заходить Б.М.Малиновський. Я йому доповідаю обстановку. У Бориса Миколайовича жоден мускул не здригнувся на обличчі, хоча впору було міцно вилаятися, тому що терміново потрібно було показувати комусь готову машину.

Надалі виявилося, що діоди поводяться цілком надійно і під моїм керівництвом у СКБ була створена більш надійна конструкція куба пам'яті, що складалася з набору однакових самостійних плат з феритовими сердечниками, трансформаторами і діодами і запасними феритовими лінійками.

Зрештою, усе було переборено і налагоджено. Була складена величезна кількість технічної документації: функціональні і монтажні схеми пам'яті, описи всіх стендів, ТУ на діоди і тріоди, на нестандартні елементи, на феритові сердечники, на ОЗП, на куб, опис ЗП й ін. У липні 1961 року ми з В.Г.Пшеничним успішно провели кліматичні випробування блоку пам'яті. Протокол крім нас підписали С.С.Забара, А.Г.Кухарчук, Л.Я.Приступу. І я повернувся у свій відділ."

Досліджуючи елементні структури обчислювальної техніки, ще тоді, коли він займався феритною, а потім напівпровідниковою пам'яттю, І.Д.Войтович зробив значний вклад у їх схемотехніку. Завдяки проведеному аналізу робочих областей елементів логіки, пам'яті та перетворювачів форми інформації з урахуванням форми характеристик, розкиду параметрів, рівня перешкод, були отримані критерії працездатності і виявлені вимоги до мікроелектронної технології. У свою чергу, в результаті розробки технологічних методів підготовлена основа для реалізації схемотехнічних рішень. Уже початкові результати цієї роботи дали можливість розробити надійні запам'ятовуючі пристрої для напівпровідникових ЕОМ. Він запропонував цілий ряд винаходів, багато нових підходів до побудови елементів логіки, пам'яті та перетворювачів форми інформації: з енергонезалежною пам'яттю, на альтернативних контурах, реверсивної логіки, субквантронної логіки, чарункових дешифраторів, асоціативної пам'яті й ін. Аналогічні рішення з'явилися за рубежем 4-10 років потому. На прикладах сторінкових і магазинних запам'ятовуючих пристроїв об_рунтував нові принципи побудови запам'ятовуючих пристроїв з послідовною вибіркою без дешифрації і можливістю використання частково дефектних мікросхем. Показав, що ефективність такого резервування дуже висока. Завдяки виключенню одиночних непрацездатних елементів у будь-якій ділянці мікросхеми вихід придатних замість часток відсотка збільшується до десятків відсотків. Запропонував і реалізував сукупність методів моделювання перехідних процесів в елементах, визначення розмірів робочих областей, оцінки ефективності резервування й ін.

Пам'ять на феритових сердечниках діаметром 0,5 мм, що має напівпровідникове керування, була першою в колишньому СРСР і стала яскравим прикладом високих технологій того часу.

Уже тоді І.Д.Войтович зумів справитися з далеко не простою задачею, виявив високу інженерну підготовку, цілеспрямованість, уміння довести доручену справу до кінця. Отриманий досвід став гарною базою для нових робіт і досягнень, тепер вже в області криогенної електроніки.


Високі технології, що випередили час


В наступні роки Ігор Данилович Войтович виконав наукові дослідження в області систем реєстрації й обробки надслабких сигналів, криогенної електроніки і мікроелектронної елементної бази. По цій тематиці опублікував у вітчизняних і закордонних виданнях 230 робіт, у тому числі монографію і 62 винаходи. Його робота була пов'язана переважно, зі створенням високих технологій на базі криогенної електроніки. Незважаючи на потребу у використанні рідкого гелію, через який криоелектроніка в більшості випадків обмежується рамками лабораторних досліджень, І.Д.Войтович зумів упровадити її в практику, чому передував величезний обсяг виконаних їм і його колективом досліджень і розробок.

Докторську дисертацію він захистив по двох спеціальностях - "Елементи і пристрої обчислювальної техніки і систем керування" і "Твердотільна електроніка й інтегральна схемотехніка".

Їм запропоновані як винаходи і реалізовані високі технології, що лише через кілька років повторили американські та японські технологи. Це, наприклад, метод виготовлення тунельного бар'єра в єдиному технологічному циклі без порушення вакууму, спосіб вирівнювання рельєфу в багатошарових мікроелектронних структурах та ін. Останнім часом активно розвиває метод анодної спектроскопії як дуже ефективний засіб діагностики багатошарових структур, особливо з надтонким бар'єрним шаром. Завдяки сполученню досліджень в області цифрової схемотехніки і методів мікроелектронної технології йому вдалося дослідити й обгрунтувати імпульсно-релаксаційний принцип побудови надчутливих приладів, що має значні переваги в порівнянні з традиційними, зокрема, високу завадостійкість, швидкодію, широкий динамічний діапазон. Такий магнітометр на Лейпцігському ярмарку був нагороджений Золотою медаллю. На його основі під керівництвом І.Д.Войтовича створені оригінальні надчуттєві магнітометричні комплекси для реєстрації, обробки і відображення надслабких магнітних сигналів, випромінюваних органами людини. Комплекс впроваджений у клініку Київського кардіологічного центру імені М.Д.Стражеско, де за його допомогою провадиться запис, обробка й аналіз магнітокардіограм, а також вимір та інтерпретація інших магнітних полів органів людини. Завдяки загальним зусиллям очолюваного І.Д.Войтовичем відділу і колективу лікуючих лікарів за допомогою цього комплексу пройшли обстеження майже 500 пацієнтів і були розроблені нові діагностичні методики. Вони мають значну клінічну цінність для діагностики, лікування і прогнозування кардіологічних захворювань, індивідуального підбора й оцінки медикаментозних засобів.

Уже понад 20 років (з 1980 р.) І.Д.Войтович працює завідуючим відділом криогенних пристроїв і систем. У 1995 р. він був обраний членом-кореспондентом НАН України. У 2003 р. одержав звання заслуженого діяча науки і техніки України. У 2004 р. під час поїздки в Китай І.Д.Войтович обраний Почесним професором Інституту автоматики Шаньдунської академії наук Китаю.

Ігор Данилович знаходиться в розквіті сил, продовжує плідну творчу діяльність. Активно допомагає становленню молодих учених. Його аспіранти за минулі роки стали висококваліфікованими фахівцями, захистили кандидатські та докторські дисертації. Кілька останніх років він є головою ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій. Колись мені довелося років двадцять пробути головою цієї ради. Одним з тих, хто пройшов через цю раду був Ігор Данилович Войтович. А тепер він сам дає путівку в життя нашій зміні.


1Мова йде про проект бортової ЕОМ для фронтового бомбардувальника.

Борис Малиновський "Нет ничего дороже..."
К: Горобец, 2005. -336с: 200 іл. ISBN 966-8508-04-1

© Б.Н.Малиновский, 2005
Переклад з російської Тамара Малашок