English      Русский

Обкладинка книги "Маленькі розповіді про великих учених", за редакцією Бориса Малиновського

"Маленькі розповіді про великих учених"

За редакцією Бориса Малиновського

110-річчю Миколи Михайловича Амосова,
120-річчю Сергія Олексійовича Лебедєва,
100-річчю Віктора Михайловича Глушкова
присвячується:
Ювілейний збірник вибраних публікацій М.Амосова, С.Лебедєва, В.Глушкова і спогадів сучасників


К.: Гурович В.Г., 2022. -400с: іл. ISBN 978-617-8256-00-5."Інформація у чистому вигляді – це знання.
Справжнє джерело знання – це досвід."
Альберт Енштейн

"Геній — це один відсоток натхнення
і дев’яносто дев’ять відсотків поту."
Томас Едісон

Є Пророки у своїй Вітчизні!

Продовження


Вміти дати напрямок - ознака геніальності
Ф.Ніцше

Обчислювальні машини, створені С.О.Лебедєвим1

Важко переоцінити науковий і практичний внесок С.О.Лебедєва в розвиток управління потужними енергетичними системами. Його роботи і теоретичні дослідження в цій галузі відомі світовій громадськості з цілого ряду доповідей на конференціях і по публікаціям. У той же час основна спадщина вченого - це працюючі, що серійно випускаються покоління електронних високопродуктивних обчислювальних машин і систем.

С.О.Лебедєв є родоначальником електронної обчислювальної техніки в нашій країні. Ним створено три покоління ЕОМ і потужних обчислювальних систем. Перше з них - лампові ЕОМ (МЕЛМ (російською "МЭСМ"), "БЭСМ", М-20 та ін.), друге - напівпровідникові ЕОМ ("БЭСМ-6" та ін.), і третє - машини та системи з використанням інтегральних схем (ІС) і матричних ВІС (ЕОМ "5Э26", МОК "Эльбрус-2" та ін.).

С.О.Лебедєв створював електронні обчислювальні комплекси для вирішення як наукових і народно-господарських проблем, так і завдань підвищення обороноздатності нашої держави. Всі розробки в той час носили закритий характер і будь-які публікації про них жорстко обмежувалися. Основні характеристики ЕОМ і обчислювальних систем, створених С.О.Лебедєвим і його колективом, можна вважати "узагальненою" характеристикою праць Сергія Олексійовича і створеної ним наукової школи.

С.О.Лебедєв є ініціатором впровадження дискретної електронної обчислювальної техніки в радіолокацію, ракетобудування і систему передачі даних. За його ініціативи вперше в СРСР, а можливо і в світі, проведені роботи по зняттю даних з радіолокаційних станцій супроводу цілей в цифровому вигляді і передачі керуючої інформації для наведення літака на ціль.

Переваги дискретної обчислювальної техніки в системах військового застосування були вперше продемонстровані під керівництвом С.О.Лебедєва в "Системі А" - експериментальній системі протиракетної оборони. До її складу входили ЕОМ М-40, радіолокатори виявлення та супроводження цілі, радіорелейні лінії передачі даних в замкнутій системі точного наведення, система контрольно-вимірювальної апаратури та ін.

Мимоволі виникає питання, як могла одна людина створити і впровадити в серійне виробництво цілих три покоління обчислювальної техніки цивільного і військового застосування. Основою такої високої ефективності його діяльності, безумовно, є розуміння основоположних принципів розвитку такого складного напрямку людської діяльності, як електронна обчислювальна техніка, глибокий теоретичний аналіз виконуваних проектів. Помилка в науково-технічному рішенні рано чи пізно дасть про себе знати, призведе до багатьох не потрібних трудовитрат. Звідси надзвичайно високі вимоги до Головного конструктора і розробників виконуваного проекту - ніяких політизованих рішень, проект повинен бути від початку і до кінця осмислений у всіх деталях. Ніяких надреволюційних рішень. Можливо, С.О.Лебедєв був по-хорошому консервативний, ретельно обдумував всі аспекти проблеми і в результаті не мав практично жодного проекту "в корзину". Всі його розробки були впроваджені в серійне виробництво. С.О.Лебедєв дуже точно визначив напрямок розвитку обчислювальної техніки. Її передовим фронтом він вважав високопродуктивні обчислювальні системи.

Багато чого довелося витримати С.О.Лебедєву в процесі впровадження нових поколінь ЕОМ від високопоставлених чиновників, які намагалися своїми рішеннями "допомагати" справі. Сергій Олексійович відстояв основний напрямок роботи ІТМ і ОТ - високопродуктивні обчислювальні системи, незважаючи на те, що ІТМ і ОТ пропонували головну роль в країні по розробці обчислювальної техніки на базі ЄС ЕОМ. С.О.Лебедєв вважав, що розвиток обчислювальної техніки визначають надвисокопродуктивні системи і країна повинна мати самостійний напрямок в цій області.

В результаті були створені такі чудові високопродуктивні системи, як "БЭСМ-6", "5Э26", АС-6, МОК "Эльбрус" та ін. Одним із принципів С.О.Лебедєва було поступове нарощування паралелізму обробки інформації. Так, наприклад: в "БЭСМ" - паралельна арифметика, в М-20 - паралельна вибірка команди і робота арифметичного пристрою, в М-40 - паралельна робота оперативної пам'яті, арифметичного пристрою і управління зовнішньою пам'яттю, в "БЭСМ-6" - повний паралелізм і конвеєризація роботи пристроїв.

Цей принцип Сергія Олексійовича був повністю втілений в життя і при створенні ЕОМ третього покоління: "5Э26" - модульна багатопроцесорна система з метою забезпечення надійності за допомогою резервування модулем і освоєння нової елементно-конструкторської бази з використанням ІС; МОК "Эльбрус-1" - модульний масштабований обчислювальний комплекс, що забезпечує розпаралелення процесів обчислень на вже створеній елементно-конструкторській базі; МОК "Эльбрус-2" - архітектура МОК "Эльбрус-1", з підвищенням продуктивності за рахунок впровадження нової високопродуктивної елементної бази.

С.О.Лебедєв був переконаний, що в розробках ЕОМ повинна використовуватися вітчизняна елементно-конструкторська база. ІТМ і ОТ був першим замовником дискретних інтегральних та великих інтегральних схем в Міністерстві електронної промисловості. Відставання в технології компенсувалося передовими схемотехнічними і архітектурними рішеннями. Тому тільки дилетанти можуть говорити, що ми відставали в області обчислювальної техніки. Ми раніше, ніж американці, більш ніж на 20 років, з використанням нашої обчислювальної системи, побудованої в 1959 р., збили балістичну ракету. Ми маємо кращу в світі протилітакову систему, побудовану на вітчизняній обчислювальній техніці. "БЭСМ-6" була однією з кращих в світі ЕОМ за архітектурними і схемотехнічними рішеннями. МОК "Эльбрус-2", спроектований на вітчизняній елементній базі, по продуктивності на скалярних операціях був порівнянний з кращими закордонними зразками високопродуктивних ЕОМ.

Цілий ряд архітектурних і схемотехнічних рішень, реалізованих в наших ЕОМ, є передовими і донині. У цьому розділі описуються найважливіші розробки в галузі електронної обчислювальної техніки, в яких брав безпосередню участь С.О.Лебедєв і які становлять основу наукової спадщини цього видатного вченого.

В цьому розділі, на жаль, через обмеження обсягу книги ми не змогли представити всі розробки, виконані школою С.О.Лебедєва. Тому було прийнято рішення описати ті ЕОМ і обчислювальні комплекси, які були виготовлені, налагоджені і пройшли хоча б заводські випробування.

МЕЛМ

Керівник розробки - академік Академії наук УРСР С.О.Лебедєв.

Учасники створення МЕЛМ: Л.Н.Дашевський, К.О.Шкабара, С.Б.Погребинський, Р.Г.Офенгенген, А.Л.Гладиш, В.В.Крайницький, І.П.Окулова, З.С.Рапота, Л.А.Абалишнікова, М.А.Бєляєв, Є.Б.Ботвиновська, А.А.Дашевська, Е.Е.Дедешко, В.А.Заїка, А.І.Кондалєв, І.М.Лісовський, Н.А.Михайленко, Ю.С.Мазира, І.Т.Пархоменко, Т.І.Пецух, М.М.Піневича, З.Л.Рабінович, А.Г.Семеновський, Н.І.Фурман, Р.Я.Черняк.

У 1948-1951 рр. в Києві в лабораторії моделювання та обчислювальної техніки Інституту електротехніки АН УРСР під керівництвом академіка Сергія Олексійовича Лебедєва була створена перша радянська мала електронна лічильна машина (МЕЛМ) - прототип сучасних ЕОМ. Створенням МЕЛМ було покладено початок розвитку вітчизняної обчислювальної техніки.

При створенні проекту МЕЛМ в 1947 р. С.О.Лебедєвим були незалежно від робіт Дж. Фон Неймана сформульовані основні принципи побудови архітектури ЕОМ:

- до складу ЕОМ повинні входити арифметичний пристрій, пам'ять, пристрій управління і пристрій введення-виведення;

- програма в машинних кодах повинна зберігатися в тій же пам'яті, що і числа;

- для подання чисел і команд повинна застосовуватися двійкова система числення;

- обчислення повинні виконуватися автоматично відповідно до програми, що зберігається в пам'яті;

- логічні операції повинні виконуватися поряд з арифметичними операціями;

- пам'ять машини повинна бути організована за ієрархічним принципом.

До листопада 1950 р. монтаж діючого макету першої вітчизняної ЕОМ був завершений і почалася його перевірка шляхом вирішення тестових і ряду найпростіших народно-господарських завдань.

МЕЛМ була трьохадресною синхронної ЕОМ з швидкодією 50 арифметичних або логічних операцій за секунду. Час виконання операцій - 17,6 мс (за винятком операції ділення - 20,8 мс). За пропозицією С.О. Лебедєва в суматорі був реалізований ланцюжок наскрізних переносів. Команди числа представлялися словами з фіксованою комою довжиною 17 двійкових розрядів. Універсальний арифметичний пристрій (АП) реалізовував всі елементарні арифметичні і логічні операції і включав суматор, що накопичує і два регістра на тригерах. Пов'язаний з ним оперативний пристрій (ОЗП) з частотою вибірки 5 кГц був розрахований на запис 31 числа і 63 команд. Пам'ять команд і констант була розширена за рахунок штекерного довготривалого запам'ятовуючого пристрою (ДЗП), на якому здійснювалося введення і зберігання 31 числа і 63 команд.

Вибір ОЗУ на лампових тригерних схемах, що містить 2500 тріодів і 1500 діодів, визначив послідовну систему подачі кодів чисел. Команди умовних переходів, зміна масштабів чисел, контроль справності пристроїв реалізовувалися програмно. Машина зупинялася при переповненні розрядної сітки. Перетворення двійкових кодів в десяткові було реалізовано схемно. Споживана потужність становила 25 кВт.

МЕЛМ була універсальною ЕОМ. Всього машина мала 13 команд (4 арифметичні операції, операції порівняння, додавання кодів команд, команд перемикання з ДЗП на ОЗП, виведення на друк, зупинки та ін.).

У процесі дослідної експлуатації макета, що включала вирішення важливих науково-технічних завдань і довела не тільки життєздатність, а й гостру актуальність машини в умовах науково-технічної революції, що починалася, з'ясувалася необхідність введення ряду удосконалень. Розрядність команд була збільшена до 21 двійкового розряду, апаратура схем, що реалізують алгоритм розподілу, була істотно спрощена. Для підвищення продуктивності машини і забезпечення вирішення завдань, що вимагають запам'ятовування значної кількості чисел і команд (системи алгебраїчних і диференціальних рівнянь в приватних похідних з сотнями невідомих), було передбачено ЗП на магнітному барабані ємністю 5 тис. слів, а також пристрій введення і зберігання підпрограм на магнітній стрічці (тридоріжковий магнітофон).

З 25 грудня 1951 р. МЕЛМ в більш досконалому компонуванні продовжила рішення різних, тепер уже більш складних науково-технічних і народно-господарських завдань, які ставили відомі вчені М.В.Келдиш, А.О.Дородніцин, М.О.Лаврентьєв, О.А.Ляпунов, М.Р.Шура-Бура, Б.В.Гнєденко та ін.

Розробка і експлуатація МЕЛМ представляли надзвичайно важливий етап розвитку вітчизняної обчислювальної техніки. Це була справжня школа, яка зумовила формування досвідченого колективу розробників, експлуатаційників, операторів, програмістів. Поява МЕЛМ стало потужним поштовхом для розробки широкого кола питань обчислювальної математики. На машині було вирішено велику кількість науково-технічних і народно-господарських завдань (завдання ядерної фізики, розрахунок лінії електропередачі Куйбишев-Москва, завдання ракетної балістики та ін.), вирішення яких вручну надовго затримало б розвиток деяких важливих напрямів вітчизняної науки і техніки.

Для подальшої діяльності С.О.Лебедєва в цій області розробка МЕЛМ носила експериментальний характер і стала необхідним попереднім етапом - першою чергою створення швидкодіючої електронної лічильної машини ("БЭСМ"), в якій вперше в світі реалізувалася паралельна обробка операндів в арифметичному пристрої. Технічні характеристики МЕЛМ були обрані з урахуванням саме цього критерію. На них наклали свій відбиток також умови розробки, елементно-конструкторська база того часу і вкрай стислі терміни виготовлення машини.

У процесі створення МЕЛМ розроблялися, монтувалися і випробували швидкодіючі прилади і вузли майбутньої "БЭСМ".

Основні етапи розробки та пуску МЕЛМ:

Жовтень - листопад 1948 р. Розробка загальних принципів побудови електронної цифрової обчислювальної машини.

Січень - березень 1949 р. Обговорення характеристик обчислювальної машини і заходів співробітництва при її створенні на наукових семінарах за участю представників Інституту математики та Інституту фізики АН УРСР.

Жовтень - грудень 1949 р. Створення принципової блок-схеми і загального компонування макета МЕЛМ.

6 листопада 1950 р. Перший пробний пуск макета і початок розв'язання на ньому найпростіших практичних і тестових завдань.

Листопад - грудень 1950 р. Збільшення кількості блоків запам'ятовуючих пристроїв, відпрацювання алгоритмів операцій додавання, віднімання, множення і порівняння, завершення налагодження макета.

4-5 січня 1951 р. Демонстрація діючого макету приймальної комісії в складі М.М.Доброхотова, А.Ю.Ішлінського, С.Г.Крейна, С.О.Лебедєва, Ф.Д.Овчаренко, І.Т.Швеця. Складання акту про закінчення в 1950 р. розробки, виготовлення і наладки макета, підготовки рекомендацій щодо подальшого його вдосконалення.

10-11 травня 1951 р. Демонстрація роботи машини в Києві в присутності відомих вчених СРСР Ю.Я.Базилевського, М.М.Боголюбова, М.В.Келдиша, К.А.Семендяева, А.М.Тихонова та ін.

Серпень - вересень 1951 р. Переробка блоків запам'ятовування з метою підвищення їх надійності. Закінчення переробки конструкції діючого макету, завершення нового компонування МЕЛМ і її випробування.

25 грудня 1951 р. Пуск в експлуатацію МЕЛМ в новому компонуванні.

"БЭСМ" АН СРСР ("БЭСМ-1"), "БЭСМ-2"

Головний конструктор академік АН УРСР, Герой Соціалістичної праці С.О.Лебедєв.

Основні розробники: К.С.Неслуховський, П.П.Головистиков, В.А.Мельников, B.C.Бурцев, В.Н.Лаут, А.Н.Зімарев, А.Г.Лаут, А.А.Соколов, М.В.Тяпкин, В.Я.Алексєєв, В.П.Смірягин, І.Д.Візун, А.С.Федоров, O.K.Щербаков, Л.А.Орлов, А.В.Аваєв, В.В.Бардіж, О.П.Васильєв, С.І.Сударіков, B.C.Чунаєв, А.А.Гризлов, А.А.Павліков, С.Л.Поздняков, С.П.Кузнєцов та ін.

Машина електронна обчислювальна загального призначення "БЭСМ" АН СРСР ("БЭСМ-1"), розроблена в ІТМ і ОТ АН СРСР, була найшвидкодіючою машиною в Європі і однією з найбільш швидкодіючих ЕОМ в світі - середня продуктивність складала 10 тис. операцій за секунду.

Область застосування: великі наукові та виробничі завдання.

Прийнята Державною комісією в квітні 1953 р. з оперативною пам'яттю на ртутних трубках (1024 слова); на початку 1955 р. з оперативною пам'яттю на потенціалоскопах (1024 слова); в 1957 р. з оперативною пам'яттю на феритових сердечниках (2047 слів). Діодний задаючий пристрій на 1024 39-розрядних слова.

"БЭСМ-1" була машиною паралельної дії: вся числова інформація була представлена в двійковому коді і операції виконувалися одночасно над усіма розрядами - паралельний принцип обробки операндів (зарубіжні ЕОМ мали послідовну або паралельно-послідовну систему обробки інформації). "БЭСМ-1" мала також розвинену структуру і організацію зв'язків пристроїв і збалансованість їх характеристик.

Важливою особливістю "БЭСМ-1" стало введення операцій над числами з плаваючою комою з забезпеченням великого діапазону використовуваних чисел (від 10-9 до 1010). На "БЭСМ 1" забезпечувалася висока точність обчислень (близько 10 десяткових знаків).

Система подання чисел - двійкова з плаваючою комою, число розрядів для кодів чисел - 39 (цифрова частина числа - 32 розряди; знак числа - 1 розряд; порядок числа - 5 розрядів; знак порядку - 1).

Система команд - трьохадресна. Число розрядів для кодів команд - 39. Код операції - 6 розрядів; коди адрес - 3 адреси по 11 розрядів кожна. У систему операцій машини входять: арифметичні операції, операції передач кодів, логічні операції та операції управління. Операції можуть проводитися як з нормалізованими, так і з ненормалізованих числами.

"БЭСМ-1" мала, крім оперативної пам'яті, довгостроковий пристрій на напівпровідникових діодах (ДЗП) ємністю до 1024 чисел. У ДЗП постійно зберігалися деякі константи і підпрограми, що найбільш часто зустрічаються. Вміст ДЗП не змінювався під час роботи машини. Крім того, машина мала зовнішній накопичувач на магнітних стрічках (НМС) - чотири блоки по 30 тисяч чисел в кожному, а також проміжний накопичувач на магнітному барабані (НМБ) ємністю 5120 чисел зі швидкістю вибірки до 800 чисел в секунду.

Введення інформації в машину зі зчитувального пристрою на перфострічці (1200 чисел за хвилину). Виведення результатів на електромеханічний друкуючий пристрій (1200 чисел за хвилину), фотодрукуючий пристрій (200 чисел за секунду).

Конструкція: ЕОМ "БЭСМ-1" була зібрана на одній основній стійці. Крім неї була стійка ДЗП і шафа живлення. Був також пульт управління, який служив для пуску і зупинки машини, налагодження програм, а також для контролю за її роботою.

Елементно-конструкторська база: дво- і чотирилампові блоки (комірки), в яких змонтовані різні схеми (тригери, вентилі, підсилювачі і т.п.), і сполучні плати без активних елементів. Тригери разом з входами на діодах займали один чотирьохламповий блок. Вентилі і підсилювачі дволампові, тригери і вентилі були виконані в основному на тріодах 6Н8. Підсилювачі і деякі вентилі виконані на пентодах з трансформатором в аноді. "БЭСМ-1" мала близько 5 тис. електронних ламп.

Програмне забезпечення: системне ПО відсутнє.

Для машини "БЭСМ-1" була розроблена система контрольних тестів, що дозволяють швидко знаходити несправності в машині, а також система профілактичних випробувань для виявлення місць можливих несправностей.

Техніко-експлуатаційні характеристики:

- час корисної роботи становив - 72% в середньому;

- споживана потужність - близько 30 кВт (без системи охолодження);

- займана площа - до 100 м2.

"БЭСМ-2" була створена як серійний аналог унікальною "БЭСМ-1" і знайшла широке застосування в ряді НДІ СРСР і за кордоном (КНР).

Колектив основних розробників такий же, як в "БЭСМ-1".

Рік закінчення розробки: 1957.

Рік початку випуску: 1958.

Рік закінчення виробництва: 1962.

Галузь застосування: в обчислювальних центрах і науково-дослідних організаціях для чисельного вирішення широкого кола математичних задач.

Основні технічні характеристики аналогічні характеристикам "БЭСМ-1".

Система команд машини відрізнялася від системи команд ЕОМ "БЭСМ-1" тим, що були виключені команди, які не часто використовувалися (наприклад, передача модуля числа) і додані деякі нові команди.

Принципові особливості:

- Оперативний запам'ятовуючий пристрій на феритових осередках. Ємність 2048 39 розрядних чисел. Час вибірки 10 мкс.

- Зовнішні запам'ятовуючі пристрої - магнітні барабани і змінні магнітні стрічки. Ємність накопичувача на одному барабані не менше 5120 кодів. Швидкість зчитування або запису - 880 чисел за секунду. Частота імпульсів магнітного барабана - близько 35 кГц. Максимальний час очікування першого числа - 80 мкс, середнє - 40 мкс.

- Число стрічок - чотири. Запис на магнітну стрічку проводиться групами. Максимальне число чисел в одній групі - 2047. Ємність кожної стрічки не менше 40000 кодів. Швидкість зчитування або запис з стрічок - 400 чисел за секунду. Частота проходження імпульсів з магнітної стрічки - близько 16 кГц.

- Широке застосування напівпровідникових діодів. Кількість напівпровідникових діодів 5 тис., електронних ламп 4 тис. Кількість феритових сердечників 200 тис.

- Удосконалена (дрібноблочна) конструкція, значно підвищила надійність і зручність експлуатації. Застосовані роз'єми з плаваючими контактами.

На серійних машинах "БЭСМ-2" вирішені сотні тисяч завдань чисто теоретичних, прикладної математики, інженерних та ін. Зокрема, розраховувалися траєкторії польоту космічних апаратів.

Машина розроблена і впроваджена в народне господарство колективами ІТМ і ОТ АН СРСР і заводу ім. Володарського (м.Ульяновськ).

"ДИАНА-1", "ДИАНА-2"

Керівники робіт: академік С.О.Лебедєв, Д.Ю.Панов, В.І.Рижов, В.С.Бурцев, Г.Т.Артамонов.

Основні розробники: Є.П.Ландер, А.Н.Зімарев, М.Р.Шура-Бура, М.П.Сичова, А.А.Новіков, Є.А.Кривошеєв, М.В.Тихонова, А.Г.Лаут, B.C.Чунаєв, A.С.Крилов, Л.Ф.Крилова та ін.

Закінчення розробки та проведення випробувань в 1955 р.

Основні характеристики: спеціалізована ЕОМ "Диана-1" послідовної дії з комутованою програмою обробки. "Диана-2" - фіксована кома, розрядність 10, система команд одноадресна, кількість команд - 14, обсяг командної пам'яті - 256, ЗП констант, оперативна пам'ять на магнітострикційних лініях затримки.

Елементна база: застосування в логічних елементах мініатюрних радіоламп, пам'ять на магнітострикційних лініях затримки.

Принципові особливості:

- здійснення автоматичного знімання даних з оглядової радіолокаційної станції з селекцією об'єкта від шумів, одночасний супровід кількох цілей з побудовою траєкторії їх руху і наведення літака на ціль (зазначені функції здійснені вперше в світі);

- перетворення інтервалів часу і кутових положень в числові величини (оцифрування даних).

ЕОМ М-20, "БЭСМ-4"

Головний конструктор академік С.О.Лебедєв.

Заступник головного конструктора - М.К.Сулим та М.Р.Шура-Бура. Основні розробники: П.П.Головистиков, В.Я.Алексєєв, В.В.Бардіж, В.А.Мельников, B.Н.Лаут, А.А.Соколов, М.В.Тяпкін, А.С.Федоров, О.П.Васильєв, O.K.Щербаков.

Технічні характеристики: швидкодія 20 тис. операцій за секунду, оперативна пам'ять на феритових сердечниках ємністю 4096 слів, подання чисел з плаваючою комою, розрядність 45, система елементів - лампові і напівпровідникові схеми, зовнішня пам'ять - магнітні барабани і стрічки.

Введена в дію в 1958 р. Випускалася серійно.

Принципові особливості:

- вперше у вітчизняній практиці застосована автоматична модифікація адреси;

- поєднання роботи АП і вибірки команд з пам'яті;

- введення буферної пам'яті для масивів, які видаються на друк. Поєднання друку з рахунком;

- використання НМС з швидким пуском і зупинкою;

- Для М-20 розроблена одна з перших систем програмного забезпечення ІС-2. (Інститут прикладної математики АН СРСР).

У постанові Президії АН СРСР від 20 лютого 1959 р. говорилося:

"...Створення машини М-20 є видатним досягненням в розвитку радянської техніки універсальних цифрових обчислювальних машин. За своєю швидкодією машина М-20 перевершує існуючі вітчизняні та серійні зарубіжні математичні обчислювальні машини.

Завдяки великій швидкодії, досконалості логічної структури і розвиненій системі оперативних і зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв, а також високого ступеня надійності машини, вона дозволяє вирішити переважну більшість сучасних складних завдань, висунутих галузями науки та техніки".

"БЭСМ-4". Науковий керівник розробки - академік С.О.Лебедєв. Головний конструктор "БЭСМ-4" - О.П.Васильєв.

Колектив основних розробників такий же як у М-20.

"БЭСМ-4" була практично модернізацією ЕОМ М-20 з використанням напівпровідникових елементів і дещо розширеною системою команд.

Технічні характеристики: швидкодія 20 тис. операцій за секунду, оперативна пам'ять на феритових сердечниках ємністю 16384 слова, подання чисел з плаваючою комою, розрядність 45, система елементів - напівпровідникові схеми, зовнішня пам'ять на МБ.

Введено в дію в 1962 р. Випускалася серійно.

Принципові особливості:

- використані напівпровідникові елементи;

- машина програмно сумісна з ЕОМ М-20;

- передбачена можливість підключення другого ОЗП на феритових сердечниках ємністю 16384 48-розрядних числа;

- робота з віддаленими об'єктами по каналах зв'язку. Чотири входи з телефонних і 32 входи з телеграфних ліній зв'язку з відповідними швидкостями - 1200 і 50 бод.

Машини "БЭСМ-4" застосовувалися для вирішення різних завдань в обчислювальних центрах, наукових лабораторіях, для автоматизації фізичного експерименту та ін.

Машина розроблена і впроваджена в народне господарство колективами СКБ ІТМ і ОТ АН СРСР і Ульяновського заводу ім. Володарського.

ЕОМ М-40, М-50, "5Э92"

Головний конструктор: академік С.О.Лебедєв, заст. головного конструктора - відповідальний виконавець: B.C.Бурцев.

Основні розробники: B.C.Чунаєв, В.І.Рижов, Ю.М.Синельников, В.Ф.Петров, А.Г.Лаут, Ю.В.Нікітін, В.М.Соколов, В.П.Разроєв, Ю.С.Аверін, Б.А.Бабаян, М.Д.Великовський, В.Я.Горштейн, O.K.Гущин, А.С.Крилов, Л.Ф.Крилова, А.Ф.Крупський, С.Є.Казанський, С.Г.Карабут, Є.А.Кривошеєв, П.І.Козулін, В.І.Мараховський, Є.М.Нестеров, Г.М.Орлов, В.М.Півненко, Ю.Х.Сахін, І.К.Хайлов, С.І.Сударіков, А.А.Гризлов, Ю.В.Нікішин.

Розроблено принципи побудови обчислювальних засобів ПРО і створений високопродуктивний обчислювальний комплекс для вирішення завдань високоякісного автоматичного управління складними, рознесеними в просторі об'єктами, які працюють в реальному масштабі часу.

ЕОМ М-40 почала виконувати складні бойові завдання в 1957 р.

Вперше були запропоновані принципи розпаралелювання обчислювального процесу за рахунок апаратних засобів.

Технічні характеристики: швидкодія до 40 тис. операцій за секунду, оперативна пам'ять на феритових сердечниках ємністю 4096 40-розрядних слів, цикл 6 мкс, подання чисел з фіксованою комою, розрядність 36, система елементів лампова і ферит-транзисторна, зовнішня пам'ять - магнітний барабан ємністю 6 тис. слів.

Машина працювала в комплексі з апаратурою процесора обміну з абонентами системи і апаратурою рахунку і зберігання часу.

Область застосування: даний комплекс керував радіолокаційними станціями далекого виявлення і супроводу цілі та точного наведення протиракети на балістичну ракету противника. У березні 1961 року на цьому комплексі вперше в світі була ліквідована бойова частина балістичної ракети осколковим зарядом протиракети. За ці роботи колектив провідних розробників комплексу був удостоєний Ленінської премії, в тому числі академік С.О.Лебедєв і B.C.Бурцев.

Принципові особливості:

- плаваючий цикл управління операціями, що дозволяє поєднати в часі роботу арифметичного пристрою, ОЗП і процесора введення виведення;

- асинхронна робота з 8 дуплексними радіорелейними лініями зв'язку із загальною пропускною спроможністю 1 млн. біт/с без зниження продуктивності обчислювальної системи;

- система переривань;

- вперше використано поєднання виконання операцій з обміном;

- мультиплексний канал обміну;

- робота в замкнутому контурі управління в якості керівної ланки;

- робота з віддаленими об'єктами по радіорелейним дуплексним лініях зв'язку;

- вперше введена апаратура рахунку і зберігання часу;

ЕОМ М-50 введена в експлуатацію в 1959 р. і стала модифікацією ЕОМ М-40, яка забезпечувала виконання операцій з плаваючою комою і розрахованою на застосування в якості універсальної ЕОМ. На базі М-40 і М-50 був створений двохмашинний комплекс.

Бойові пуски протиракет супроводжувалися записом інформації в усіх напрямках її входу і виходу на магнітні стрічки контрольно-реєструючої апаратури (КРА). Це давало можливість в реальному масштабі часу "програвати" і аналізувати кожен пуск, для чого М-40 і М-50 мали розвинену систему переривань.

ЕОМ "5Э92" - модифікація М-50, розрахована на застосування в комплексі обробки даних. Особливості ЕОМ: широке застосування ферит-транзисторних елементів в низькочастотних пристроях.

ЕОМ "5Э92б", "5Э51"

Головний конструктор: академік С.О.Лебедєв, заступник головного конструктора: B.C.Бурцев.

Основні розробники: В.І.Рижов, Є.А.Кривошеєв, Ю.Х.Сахін, В.Я.Горштейн, Л.Н.Назаров, В.М.Соколов, В.Ф.Петров, O.K.Гущин, І.К.Хайлов, Ю.В.Нікітін, П.І.Козулін, Г.М.Орлов, А.С.Крилов, А.Г.Лаут, Б.А.Бабаян, Ю.С.Аверін, Л.Ф.Крилова, Ю.Н.Нікольська, М.В.Тихонова, М.Забусов, Д.І.Обідін, А.Ф.Крупський, A.M.Степанов, С.Л.Кольцова, А.А.Новіков, Е.М.Нестеров, М.Ф.Фадєєв, B.C.Александров, С.Г.Карабутов, З.А.Руцкая, А.А.Гризлов, Ю.В.Нікішин, Е.Р.Фільцев, Н.І.Квашнін, В.М.Пахомов.

Машина застосовувалася в обчислювальних і керуючих інформаційних комплексах системи ПРО, комплексах управління космічними об'єктами, центрах контролю космічного простору та ін.

Аванпроект - 1960 р., рік закінчення розробки - 1961 р.

Міжвідомчі випробування комплексу з восьми машин - 1967 р.

Основні характеристики:

ЕОМ включала два процесори (великий і малий), що працюють на одну загальну оперативну пам'ять. Швидкодія великого процесора 500 тис. оп./с, а малого 37 тис. оп./с. Подання чисел з фіксованою комою, розрядність 48, ємність оперативної пам'яті 32 тис. слів, основний цикл роботи 2 мкс.

Малий процесор здійснював управління роботою 4-х магнітних барабанів по 16 тис. слів кожен і 16 магнітних стрічок. Він також забезпечував роботу системи з 28 телефонними і 24 телеграфними дуплексними каналами зв'язку.

Елементно-конструкторська база: ЕОМ повністю побудована на напівпровідниковій елементній базі (дискретні напівпровідники). Конструкція коміркова. Елемент заміни - блок, що містить 30 комірок.

У цій ЕОМ вперше був реалізований принцип багатопроцесорності, впроваджені нові методи управління зовнішніми пристроями, що запам'ятовують, що дозволяють здійснити одночасну роботу кількох машин на єдину зовнішню пам'ять. Комплекс міг включати в залежності від розв'язуваних завдань 1, 2, 4 або 8 ЕОМ.

Принципові особливості:

- одна з перших повністю напівпровідникових ЕОМ;

- двопроцесорний комплекс із загальним полем оперативної пам'яті;

- повний апаратний контроль;

- можливість створення багатомашинних систем із загальним полем зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв;

- можливість автоматичного змінного резервування машин в системі;

- розвинена система переривань з апаратним і програмним пріоритетом;

- робота з віддаленими об'єктами по дуплексним телефонним і телеграфним лініях.

Програмне забезпечення (ПЗ):

- спеціальне математичне забезпечення реального часу;

- розвинена система тестових і діагностичних програм, істотно використовує апаратний контроль і дозволяє визначити несправний блок.

ЕОМ "5Э51" - модифікація "5Э92б".

Серійний випуск і робота в системі з 1965 р.

Відмінні особливості:

- подання чисел з плаваючою комою;

- віртуальна пам'ять за допомогою базування;

- мультипрограмний і багатозадачний режим роботи з апаратною підтримкою захисту по оперативній пам'яті і каналах обміну із зовнішньою пам'яттю.

"БЭСМ-6"

Головний конструктор: Герой Соціалістичної Праці академік С.О.Лебедєв; заступники головного конструктора: В.А.Мельников, Л.Н.Корольов, Л.А.Теплицький.

Основні розробники: А.А.Соколов, В.Н.Лаут, М.В.Тяпкин, В.Л.Лі, Л.А.Зак, В.І.Смирнов, А.С.Федоров, O.K.Щербаков, А.В.Аваєв, В.Я.Алексєєв, О.А.Большаков, В.Ф.Жиров, В.А.Жуковський, Ю.І.Митропольський, Ю.Н.Знаменський, B.C.Чехлов, В.Я.Семешкін, В.А.Іванов та ін.

Провідні розробники програмного забезпечення: В.П.Іванніков, О.М.Томілін, Д.Б.Подшивалов, М.Г.Чайковський, В.Ф.Тюрін, Е.З.Любимський, B.C.Штаркман, Н.Н.Говорун, В.П.Шириков, І.Н.Сілін, В.М.Курочкін, Ю.М.Баяковський та ін.

Основні виконавці: ІТМ і ОТ АН СРСР і завод САМ. Випускалася серійно з 1967 р.

Обчислювальні машини "БЭСМ-6" випускалися 17 років і використовувалися в великих обчислювальних центрах багатьох галузей народного господарства, в наукових інститутах, навчальних закладах, в системах управління складними технічними об'єктами.

Перша в СРСР ЕОМ, що мала швидкодію 1 млн. операцій за секунду.

Технічні характеристики: швидкодія 1 млн. операцій за секунду, оперативна пам'ять 64-128К 50-розрядних слів, час циклу ОЗУ 2 мкс, час вибірки 0,8 мкс, подання чисел з плаваючою комою, розрядність 48, паралельний обмін по шести каналам зовнішньої пам'яті і 32 каналам зв'язку.

Принципові особливості:

- система елементів з широкими логічними можливостями і парафазною синхронізацією;

- глибоке поєднання виконання команд на основі асинхронної конвеєрної структури;

- використання асоціативної надшвидкодіючої буферної пам'яті;

- перше використання віртуальної пам'яті в вітчизняних машинах;

- використання стекового ("магазинного") способу звернення до пам'яті;

- суміщений з розрахунком паралельний обмін масивами даних по шести каналам з магнітними барабанами, магнітними дисками і магнітними стрічками;

- операційна система з багатопрограмним режимом роботи.

В акті Державної комісії, яка приймала "БЭСМ-6", зазначено:

""БЭСМ-6" стала першою в країні машиною, що має швидкодію близько 1 млн. одноадресних операцій за секунду і використовує систему елементів з тактовою частотою 9 МГц. Висока тактова частота елементів зажадала від розробників нових оригінальних конструктивних рішень для скорочення довжин з'єднань елементів і зменшення паразитних ємностей. Висока швидкодія машини забезпечується раціональною побудовою арифметичного пристрою, поєднанням роботи окремих пристроїв машини, узгодженням часу роботи пам'яті і арифметичного пристрою за рахунок поділу оперативної пам'яті на ряд паралельно працюючих блоків і застосуванням самоорганізуючої надшвидкодіючої буферної пам'яті на швидких регістрах.

Комісія з задоволенням відзначає, що "БЭСМ-6" володіє основними структурними особливостями сучасних високопродуктивних машин, що дозволяють використовувати її в мультипрограмному режимі і в режимі поділу часу: системою переривання, апаратом захисту пам'яті, апаратом захисту команд, апаратом присвоєння адрес, магазинною організацією виконання команд.

Високі показники машини отримані при порівняно невеликій кількості напівпровідникових приладів (близько 60 тис. тріодів і 180 тис. діодів), що показує раціональність прийнятих схемних рішень".

За розробку і впровадження машини "БЭСМ-6" С.О.Лебедєв, В.А.Мельников, Л.Н.Корольов, Л.А.Зак, В.Н.Лаут, А.А.Соколов, В.І.Смирнов, О.М.Томілін, М.В.Тяпкин, В.Я.Семешкін, В.А.Іванов були удостоєні Державної премії.

ЕОМ "5Э65", "5Э67"

Головний конструктор: академік С.О.Лебедєв, заступник головного конструктора: І.К.Хайлов.

Основні розробники: С.Л.Кольцова, В.І.Лижников, Г.М.Орлов, Ю.Н.Синельников, В.М.Півненко, Д.Б.Подшивалов, Л.Є.Пшеничников, А.К.Фоменко, М.Г.Чайковський, О.Н.Шпаков, Е.В.Влунін.

Ескізний проект - 1965 р., технічний проект - 1968 р. Рік закінчення розробки: 1968. Рік початку випуску: 1969.

"5Э65" - високопродуктивний обчислювальний комплекс, що перевозиться, з особливими потребами, - в системах протиракетної (ПРО) і протилітакової оборони (ПЛО), що забезпечує під час стеження за об'єктами в реальному масштабі часу в польових умовах прийом і обробку даних з високим ступенем достовірності за рахунок застосування пам'яті зчитуванням, що не руйнується, повного апаратного контролю, засобів усунення наслідків збоїв. Ефективності обчислювального процесу сприяли змінна довжина слова (12, 24, 36 розрядів) і безадресна стекова система команд.

ЕОМ "5Э67" - багатомашинний високопродуктивний комплекс, що перевозиться, на базі модифікованої "5Э65" із загальним полем зовнішньої пам'яті, апаратно-програмними засобами реконфігурації на рівні машин. Комплекс забезпечує роботу в жорстких кліматичних умовах. На базі "5Э67" був створений комплекс радіоспостереження в атмосфері і космосі в реальному масштабі часу, який експлуатується по теперішній час.

За створення "5Э67" І.К.Хайлов удостоєний Державної премії 1977 р.

ЕОМ "5Э26", "40У6"

Головні конструктори - С.О.Лебедєв, B.C.Бурцев.

Заступники головних конструкторів: Є.А.Кривошеєв, В.Н.Лаут, А.А.Новіков, Ю.Д.Острецов, М.І.Одесский, Д.Б.Подшивалов, Г.С.Марченко.

Основні розробники: К.Я.Трегубов, П.В.Борисов, Б.А.Вайсбурд, Л.Ф.Крилова, Ю.М.Аксенова, Є.М.Румянцев, В.Ф.Петров, М.Д.Великовский, П.С.Міко, В.П.Зверков, А.Ф.Ненароков, Ю.С.Рябцев, Л.А.Козлов, С.Н.Кнорозов, М.Ф.Фадєєв, В.І.Степанов, Д.І.Обідін, В.П.Залесін, С.Л.Подгорнова, П.Д.Софронов, А.А.Алексєєв, П.П.Хамчук, В.І.Кровопусков, В.Я.Алексєєв, Н.С.Фетисов, В.А.Іващенко, Л.Є.Карпов, A.M.Березко, М.Ю.Нікітін, А.С.Попов, С.Н.Карпінський.

Організація-розробник: Інститут точної механіки та обчислювальної техніки АН СРСР.

Рік закінчення розробки: 1978. Рік початку випуску: 1978. Рік припинення виробництва: 1994. Випущено - 1,5 тисячі машин.

Перша ЕОМ в СРСР, побудована на вітчизняних інтегральних схемах. ЕОМ "5Э26" є мобільною управляючою багатопроцесорною високопродуктивною обчислювальною системою, побудованою за модульним принципом.

Технічні характеристики: продуктивність трьохпроцесорної обчислювальної системи 1,5 млн. операцій за секунду; довжина слова 32 розряди; подання інформації: ціле слово, півслова, байт, біт; обсяг оперативної пам'яті 32 Кбайт; об'єм командної пам'яті 64-256 Кбайт; незалежний процесор вводу - виводу інформації по 12 каналах зв'язку - максимальний темп обміну понад 1 Мбайт/с; об'єм 2,5-4,5 м3; споживана потужність 5-7 кВт.

Елементна база: стандартна серія ТТЛ-мікросхем.

Конструкція: коміркова, блокова.

Випускалася в двох модифікаціях, що розрізняються об'ємом командної пам'яті.

ЕОМ "5Э26" всіх модифікацій, завдяки правильності прийнятих на початковому етапі їх розробки рішень і високої надійності, що забезпечується відмовостійкою архітектурою, експлуатуються до цих пір (протягом більш, ніж 25 років).

Принципові особливості:

- мобільна багатопроцесорна високопродуктивна структура, побудована за модульним принципом, що легко адаптується до різних вимог по продуктивності і пам'яті в системах управління;

- машина з автоматичним резервуванням на рівні модулів, що забезпечує відновлення обчислювального процесу при збоях і відмовах апаратури в системах управління, що працює в реальному часі;

- машина може бути використана як універсальна ЕОМ, забезпечена розвиненим математичним забезпеченням, ефективною системою автоматизації програмування і можливістю роботи з мовами високого рівня;

- енергонезалежна пам'ять команд на мікробіаксах з можливістю електричного перезапису інформації з зовнішніх носіїв;

- введена ефективна система експлуатації з дворівневою локалізацією несправної комірки, що забезпечує ефективність відновлення апаратури середньотехнічним персоналом;

- тестове програмне забезпечення дозволяло в автоматичному режимі локалізувати несправність з точністю до блоку (типового елемента заміни), а в більшості випадків - з точністю до осередку;

- системне програмне забезпечення включало транслятор з Фортрану, автокоду, файлову систему, моніторну систему і ряд інших програм. Для забезпечення робіт з налагодження системних і призначених для користувача програм був створений імітаційний комплекс на "БЭСМ-6";

- створена і впроваджена у виробництво технологія багатошарових друкованих плат.

За створення ЕОМ "5Э26" Є.А.Кривошеєв, Ю.Д.Острецов і Ю.С.Рябцев удостоєні Державної премії.

ЕОМ 40У6 - модифікація "5Э26". Головний конструктор: Є.А.Кривошеєв. Заступники головного конструктора: Л.А.Козлов, Є.Ф.Бережной, Ю.С.Рябцев, Д.Б.Подшивалов, П.В.Борисов, Б.А.Вайсбурд.

Рік закінчення розробки: 1988.

Рік початку випуску: 1988, випускається до теперішнього часу.

ЕОМ 40У6 є модернізацією ЕОМ "5Э26" і має наступні технічні характеристики: для підвищення продуктивності збільшено число процесорів з 3 до 5, 32-розрядне слово, плаваюча кома, оперативна пам'ять 256 Кб (дублюється), командна пам'ять 512 Кб (дублюється), 15 канальний процесор вводу-виводу інформації (дублюється), споживана потужність 5,5 кВт, об'єм 2,5-4,5 м3.

Елементна база: малопотужна серія ТТЛ-мікросхем, КМОП-мікросхеми пам'яті.

До складу програмного забезпечення додатково увійшли: транслятори з мов Паскаль і Сі.

За створення ЕОМ 40У6 Є.А.Кривошеєв удостоєний Державної премії Росії.

"Створення в тяжкі повоєнні роки першої оригінальної вітчизняної ЕОМ і багатьох наступних все більше і більше продуктивних обчислювальних машин було науковим подвигом С.О.Лебедєва і його соратників. Ім'я Сергія Олексійовича Лебедєва - основоположника вітчизняної електронної обчислювальної техніки - по праву стоїть в одному ряду з іменами І.В.Курчатова і С.П.Корольова." (Ю.Осипов. Президент РАН)

Свідоцтво Комп'ютерного Товариства ІEEE
про нагородження Сергія Олексійовича Лебедєва медаллю "Computer Pіoneer" від 1 жовтня 1997 р. Москва, Росія2

Сергій Олексійович Лебедєв

Розробник перших обчислювальних машин в Радянському Союзі і засновник радянської комп'ютерної індустрії.

С.О.Лебедєв зробив основний внесок в становлення і розвиток обчислювальних галузей науки в колишньому СРСР. Ним розроблені основні принципи побудови та структура універсальних електронних цифрових обчислювальних машин, організована робота колективів розробників високопродуктивних ЕОМ, промислове виробництво цих ЕОМ і їх впровадження, підготовка кадрів.

С.О.Лебедєва називають "батьком обчислювальної техніки" в СРСР. Його ім'я і значимість його наукової, організаторської, педагогічної та громадської діяльності порівнянна з іменами і значимістю діяльності академіків І.В.Курчатова, С.П.Корольова, М.В.Келдиша в галузі атомної енергії та освоєння космічного простору. Успіхи в цих найважливіших областях науково-технічного прогресу безпосередньо пов'язані з використанням високопродуктивних обчислювальних машин і систем, розроблених під керівництвом С.О.Лебедєва.

Майбутній діяльності С.О.Лебедєва в області теорії і практики конструювання цифрових ЕОМ передували його видатні роботи в області електротехніки (в першу чергу, створення теорії "штучної стійкості" електричних систем і відповідних автоматичних регуляторів) і в області створення і використання засобів аналогової обчислювальної техніки для автоматизації розрахунків режимів роботи електричних мереж.

С.О.Лебедєв протягом 20 років очолював в Москві Інститут точної механіки та обчислювальної техніки (ІТМ і ОТ) Академії наук СРСР, в якому їм було створено діяльний колектив і наукова школа по розробці найбільш швидкодіючих машин, які потребують вирішення нових складних проблем. С.О.Лебедєв вважав, що такі розробки є головною рушійною силою в розвитку обчислювальної техніки.

Раніше при створенні С.О.Лебедєвим в Києві (1951) малої електронної лічильної машини (МЕЛМ) їм були перевірені на ній фундаментальні принципи побудови ЕОМ і конкретні технічні рішення, накопичений досвід налагодження та експлуатації ЕОМ, програмування алгоритмів найважливіших обчислювальних задач.

Першою ЕОМ, розробленою під керівництвом С.О.Лебедєва в ІТМ і ОТ (1953 р.) була машина паралельного дії "БЭСМ-1" (8-10 тис. оп./с). "БЭСМ-1" послужила основою для створення всіх подальших ЕОМ в СРСР. Можливості, що надаються складом операцій "БЭСМ-1", в першу чергу операціями над числами "з плаваючою комою" із забезпеченням великого діапазону використовуваних чисел і високої точності обчислень, дозволили вирішувати на ЕОМ великі наукові та виробничі завдання.

С.О.Лебедєвим були запропоновані багато рішень по розпаралелюванню в ЕОМ процесу обробки даних, використання нових елементів і технологій, модульності побудови обчислювальних систем, реалізація яких призвела до значного збільшення продуктивності ЕОМ.

Так, розроблена під керівництвом С.О.Лебедєва ЕОМ М-20 (1958) з продуктивністю 20 тис. оп./с мала нові важливі структурні особливості - часткове суміщення операцій, апаратну організацію циклів, паралельну роботу процесора і пристрою виведення інформації на друк.

Розвитку наукової школи С.О.Лебедєва істотно сприяли його своєчасні публікації та виступи на наукових конференціях.

У першій половині 60-х років С.О.Лебедєв організовує роботу по створенню спеціалізованих швидкодіючих ЕОМ, орієнтованих на роботу в системах реального часу. У цих машинах було реалізовано введення в машину інформації безпосередньо з ліній зв'язку.

Визначним досягненням С.О.Лебедєва і очолюваного ним колективу розробників в ІТМ і ОТ стало створення універсальної швидкодіючої ЕОМ "БЭСМ-6" (1967), що перевершувала по продуктивності (1 мільйон операцій за секунду) всі ЕОМ, розроблені до цього в СРСР. Висока продуктивність машини визначалася як застосуванням високочастотних напівпровідникових елементів, так і її новою розвиненою структурою. Без перебільшення можна сказати, що багато нових принципів, покладені в основу серійної машини "БЭСМ-6", передбачили те, що зараз вважається обов'язковим для сучасних обчислювальних систем.

С.О.Лебедєв добре розумів необхідність спільної роботи інженерів і математиків-програмістів при створенні обчислювальних систем.

За його ініціативою в ІТМ і ОТ була створена лабораторія математичного забезпечення ЕОМ, її співробітники були повноправними учасниками розробки "БЭСМ-6".

Великі можливості машини стали стимулом створення для неї розвиненого математичного забезпечення, що дозволяє ефективно її використовувати. Можна сказати, що створення "БЭСМ-6" дало потужний імпульс широкому розвитку робіт зі створення математичного забезпечення ЕОМ в СРСР.

При розробці "БЭСМ-6" з ініціативи С.О.Лебедєва створювалися і використовувалися розвинені методи проектування і опису ЕОМ, в тому числі імітаційне математичне моделювання роботи пристроїв, що сприяло вибору оптимальних структурних рішень, використання алгебрологічних виразів, що забезпечувало видимість і простоту розуміння схем.

Висловлені С.О.Лебедєвим ідеї створення багатопроцесорних і багатомашинних обчислювальних комплексів різної організації були реалізовані в подальшому колективами розробників ІТМ і ОТ. Ці комплекси багато років успішно використовувалися і використовуються для виконання найважливіших робіт, в тому числі в центрах управління польотами космічних апаратів.

Його основними рисами, як людини, які відзначають всі хто стикався з ним, були справедливість, довіра, вимогливість, доброта і повна відсутність почуття своєї переваги по відношенню до інших.

The Award

The Computer Pioneer Award was established in 1981 by the Board of Governors of the IEEE Computer Society to recognize and honor the vision of those people whose efforts resulted in the creation and continued vitality of the computer industry. The award is presented annually to outstanding individuals whose main contribution to the concepts and development of the computer field was made at least fifteen years earlier.

Until recently, scientists and engineers from Central and Eastern Europe have been underrepresented in this roster. Prior to the recent political changes, we in the West did not have' access to the details of the work or the significance of that work in their countries. In order to redress this disparity, the Computer Society mounted a special effort during 1996, as a part of its own 50th anniversary celebration, to identify candidates from Central and Eastern Europe.

The recognition is engraved on the Computer Pioneer medal specially struck for the Society.

The Board of Governors of the IEEE Computer Society is proud to recognize the following as Computer Pioneers:

1996

Sergey Alekseevich Lebedev

Alexej A.Lyapunov

Computer Pioneer Award Sub-Committee
John A.N. (JAN) Lee, Chair All living Computer Pioneer Medalists are members.   1Сергій Олексійович Лебедєв. До 100-річчя засновника вітчизняної обчислювальної техніки. 2002. Фізматліт. Стор. 262-286. З Розділу 4 "Обчислювальні машини, створені С.О.Лебедєвим і учнями його школи" опублікована тільки перша частина - обчислювальні машини, створені С.О.Лебедєвим.
   2Переклад з англійської мови. З книги "Сергій Олексійович Лебедєв". До 100-річчя від дня народження основоположника вітчизняної електронної обчислювальної техніки. Відп. ред. В.С.Бурцев. Укладачі: Ю.Н.Нікольская, А.Н.Томілін, Ю.В.Нікітін, Н.С.Лебедєва. М.: "ФИЗМАТЛИТ", 2002. Стор. 51-53.
Продовження, За редакцією Бориса Малиновського "Маленькі розповіді про великих учених"

За редакцією Бориса Малиновського "Маленькі розповіді про великих учених"
К.: Гурович В.Г., 2022. -400с: іл. ISBN 978-617-8256-00-5
© Малиновський Б.М., 2013
© Босенко Є., ілюстрації, 2013
© Малашок Т.І. переклад з рос., 2022