English      Русский

Обкладинка книги "Маленькі розповіді про великих учених", за редакцією Бориса Малиновського

"Маленькі розповіді про великих вчених"

За редакцією Бориса Малиновського

110-річчю Миколи Михайловича Амосова,
120-річчю Сергія Олексійовича Лебедєва,
100-річчю Віктора Михайловича Глушкова
присвячується:
Ювілейний збірник вибраних публікацій М.Амосова, С.Лебедєва, В.Глушкова і спогадів сучасників


К.: Гурович В.Г., 2022. -400с: іл. ISBN 978-617-8256-00-5."Інформація у чистому вигляді – це знання.
Справжнє джерело знання – це досвід."
Альберт Енштейн

"Геній — це один відсоток натхнення
і дев’яносто дев’ять відсотків поту."
Томас Едісон

Людина, яка прийшла з майбутнього

Продовження


Лідери - двигуни прогресу, двигуни світу
М.М.Амосов

Перетворення ОЦ АН УРСР в Інститут кібернетики АН УРСР

Тематика ОЦ АН УРСР, яка розширилася і успіхи ОЦ в стрімкому розвитку теоретичних і прикладних досліджень в галузі кібернетики привели до того, що в травні 1962 р. ОЦ АН УРСР за пропозицією В.М.Глушкова був перетворений в Інститут кібернетики АН УРСР. Кібернетична тематика стала бурхливо розвиватися, в тому числі в ряді інших установ Академії (Інституті математики, фізики, електротехніки, фізіології ім. Богомольця та ін.). Сильно зросли запити практики. Електронна обчислювальна техніка стала впроваджуватися все в нові і нові сфери людської діяльності, особливо в управління економікою, в автоматизацію експериментальних досліджень та ін.

Мій відділ спеціалізованих обчислювальних машин був перетворений у відділ управляючих машин. Заступником директора з науки став спочатку Б.Б.Тимофєєв, а в подальшому Г.Є.Пухов.

Пізніше, в короткому історичному нарисі розвитку кібернетики в АН УРСР1, В.М.Глушков, відзначаючи важливість досліджень, виконаних за п'ять років в ОЦ АН УРСР, напише:

"...Відповідно до того, як складалося в цей час в АН УРСР нове (більш широке, ніж у Н.Вінера) розуміння предмета кібернетики, це означало, що перед ОЦ АН УРСР з самого початку були поставлені завдання розвитку широкого кола проблем теоретичної та прикладної кібернетики. Тому період становлення нового інституту - з моменту його створення (1956-1957 рр.) і до перетворення в Інститут кібернетики АН УРСР (1962 р.) може бути названий початковим періодом розвитку кібернетики в нашій Академії, точно так же, як період створення і освоєння МЕЛМ (1948-1953 рр.) може бути названий початковим етапом розвитку електронної обчислювальної техніки. У цей період були закладені основи матеріальної бази майбутнього розвитку кібернетики в Академії наук УРСР, створено основні наукові школи і напрямки, почалася систематична і цілеспрямована підготовка кадрів в галузі теоретичної та прикладної кібернетики, вироблені основні науково організаційні принципи розвитку кібернетики в Україні."

У 1966 році Георгій Євгенович був призначений першим заступником директора Інституту кібернетики АН УРСР. В цей час з ініціативи В.М.Глушкова численні відділи інституту були згруповані в чотири відділення - теоретичної та економічної кібернетики, кібернетичної техніки, технічної кібернетики, медичної та біологічної кібернетики, а також обчислювальний центр. Відділення мали більшу самостійність. Ними керували видатні вчені: Г.Є.Пухов, А.І.Кухтенко, А.А.Бакаєв, М.М.Амосов. Це дозволяло В.М.Глушкову майже не втручатися в роботу відділень, приділяючи основний час на рішення дуже важливих задач по зв'язку інституту з керівними органами країни, підключенню інституту до постанов уряду, що забезпечує подальший розвиток матеріальної, науково-технічної та кадрової бази інституту.

Г.Є.Пухову було доручено керівництво відділенням кібернетичної техніки інституту. Мене, завідувача відділом керуючих машин, він призначив своїм заступником по відділенню (неофіційно) і дав доручення координувати роботу відділів: мого - відділу керуючих машин, відділу арифметичних і запам'ятовуючих пристроїв обчислювальних машин (Г.О.Михайлова), відділів теорії цифрових обчислювальних машин (З.Л.Рабіновича), фізичних і технологічних основ ЕОМ (В.П.Деркача), перетворювачів форми інформації (А.І.Кондалєва), передачі інформації (A.M.Лучука), теорії і розрахунку електромагнітних пристроїв (О.В.Тозоні) , медичної кібернетичної техніки (Л.С.Алєєва).

Між "цифровиками" і "аналоговиками" йшло негласне (але добре!) змагання. Пік успіхів колективу відділу Г.Є.Пухова припав на 60-і роки. Творчий внесок самого Г.Є.Пухова важко переоцінити. Але стрімкий розвиток цифрової техніки привів, практично, до згортання досліджень в області аналогової і квазіаналогової техніки. У 1971 році Г.Є.Пухов разом зі своїм відділом перейшов з Інституту кібернетики в Інститут електродинаміки. Пізніше він створив Інститут проблем моделювання в енергетиці АН УРСР.

Коли Г.Є.Пухов пішов з Інституту В.М.Глушков сприйняв дуже болісно. Дехто активно допомагав йому в цьому. Я переконався сам. Через тиждень-два після того як Г.Є.Пухов несподівано пішов разом зі своїм відділом в Інститут електродинаміки, В.М.Глушков викликав мене і запитав:

- Мені кажуть, - Ви збираєтеся піти до Пухова?

- У мене навіть в думках немає. Я назавжди "прикипів" до свого інституту і нікуди йти не збираюся, - відповів я.

У 1971 році, після того як Г.Є.Пухов пішов з інституту, відділення кібернетичної техніки було перейменовано в сектор, і я став його керівником (на громадських засадах), залишаючись, природно, завідувачем відділом керуючих машин.

Інститут кібернетики АН УРСР - Кібернетичний центр НАНУ. Зоряне двадцятиріччя. 1962-1982 рр.

23 серпня 1983 року газета "Правда" напередодні 60-річчя академіка В.М.Глушкова, який передчасно пішов з життя рік тому, опублікувала статтю президента АН УРСР академіка Б.Є.Патона "Уроки Глушкова" про видатний внесок вченого в розвиток науки в Інституті кібернетики, в АН УРСР та й України в цілому.

Стаття Б.Є.Патона актуальна і тепер, коли відзначається 90-річчя академіка В.М.Глушкова та публікується нижче.

Уроки Глушкова

Вважається аксіомою, що розробка великих напрямків сучасної науки і техніки під силу лише великим колективам дослідників - настільки масштабні і складні завдання, які необхідно вирішувати в стислі терміни. Проте, коли охоплюєш думкою прогрес в тій чи іншій області знання, стає зрозумілим, що він не безликий. Як правило, легко простежується зримий зв'язок досягнутого з ідеями, ентузіазмом великого вченого і організатора, який став душею великої справи. Таким був і академік Віктор Михайлович Глушков, ім'я якого невіддільне від створення в нашій країні кібернетичної індустрії.

Він якось відразу увійшов у велику науку, вирішивши в своїй докторській дисертації, так звану, п'яту узагальнену проблему Гільберта, що вважалася однією з найважчих в сучасній алгебрі. Ця робота висунула Віктора Михайловича в число провідних алгебраїстів. Здавалося б, творча доля молодого вченого визначилася.

Однак життя розпорядилося інакше. У 50-ті роки починалося становлення вітчизняної електронно-обчислювальної техніки. У 1951 році групою дослідників АН УРСР під керівництвом академіка С.О.Лебедєва була створена перша в СРСР і континентальній Європі ЕОМ, що поклало початок подальшим великомасштабним роботам в цій галузі. У числі перших В.М.Глушков усвідомив величезну важливість і перспективність нового наукового напрямку як для самої науки, так і для народного господарства. Проблеми створення обчислювальної техніки оволоділи його уявою. Віктор Михайлович добре розумів, що успішне їх рішення зажадає синтезу найглибшої математичної основи з різноманітними прикладними дослідженнями і розробками.

Все це зробило вирішальний вплив на формування головного напрямку творчих пошуків Глушкова. Він робить свій, мабуть, найважливіший життєвий вибір, на який в той час зважилися б небагато. В цьому яскраво проявилися не тільки наукова сміливість, одержимість вченого, а й його висока громадянськість, патріотизм.

Так, перехід в кібернетику був патріотичним актом, бо в алгебрі Глушков уже володів світовим ім'ям. Не заради особистої слави пішов Віктор Михайлович на цю важку ділянку, ступив на незвіданий шлях, де його чекали колосальні труднощі. Він виходив із глибокого розуміння кардинальних напрямків науково-технічного прогресу, життєвих інтересів і потреб країни.

З 1956 року діяльність В.М.Глушкова нерозривно пов'язана з Академією наук Української РСР. Очоливши лабораторію обчислювальної техніки і математики Інституту математики АН УРСР, Віктор Михайлович з притаманною йому енергією розгорнув дослідження в галузі фундаментальних і прикладних проблем обчислювальної математики і кібернетики. Під його керівництвом складається дружний колектив вчених, формується програма робіт, для реалізації якої в 1957 році лабораторія була перетворена в Обчислювальний центр АН УРСР. Успіхи нової наукової установи швидко отримали широку популярність і визнання наукової громадськості. В.М.Глушков висувається в число найвизначніших фахівців теоретичної кібернетики.

1958 рік був знаменним в житті вченого. Він обирається членом-кореспондентом Академії наук республіки, стає комуністом. Коли в 1962 році в Києві організовується Інститут кібернетики АН УРСР, питання про його директора вирішується просто. Їм по праву став один з ініціаторів створення інституту - В.М.Глушков, обраний на той час академіком АН УРСР.

Два наступні десятиліття Віктор Михайлович беззмінно очолював Інститут кібернетики, який тепер носить його ім'я. За ці роки інститут перетворився на великий науково-технічний комплекс, який займає в радянській науці визнані позиції по ряду напрямків кібернетики та обчислювальної техніки. Тут виросли висококваліфіковані кадри дослідників, склалися авторитетні наукові школи. Цьому сприяли атмосфера справжньої творчості, дух колективізму, який Віктор Михайлович всіляко підтримував.

Люди добре бачили, що для Глушкова робота в науці стала головним змістом життя, пристрастю. І для більшості його колег просто не існувало альтернативи, вони віддавалися справі так само, як Глушков, - цілком, без залишку. Він був прикладом високого служіння науці. Його учні - від лаборанта до директора - прагнуть зберігати "стиль Глушкова".

У Глушкова як вченого вражала здатність генерувати блискучі науково-технічні та організаційні ідеї і захоплювати ними. Багато хто не раз бували збентежені їх несподіванкою, зухвалістю, а потім запалювалися, ставали переконаними прихильниками, ентузіастами нових проектів і розробок.

Не менш цінною його якістю було вміння жваво сприймати ідеї своїх колег, вірно визначати їхню соціальну значимість, надавати їм завершену форму. Нерідко в інтерпретації Глушкова та чи інша ідея набувала відтінки, про які її автор і не підозрював. І все це незмінно поєднувалося з доброзичливим ставленням, дружньою підтримкою. Люди тягнулися до Віктора Михайловича, а багато плідних ідей та перспективні розробки народжувались в його кабінеті.

В.М.Глушкова відрізняли дивовижна багатогранність прагнень, найширший діапазон наукових інтересів. У його творчому доробку важливе місце займає теорія цифрових автоматів. Головним підсумком цих пошуків стало створення методики синтезу цифрових автоматів, що дозволила ефективно застосувати абстрактно-автоматні та інші алгебраїчні методи для вирішення конкретних задач проектування обчислювальної техніки. Його дослідження в даному напрямку увінчалися такими значними досягненнями, як побудова теорії дискретних перетворювачів і загальної теорії обчислювальних машин і систем, створення математичних основ перспективних технологій в програмуванні та алгебри алгоритмів.

Результати теоретичних пошуків В.М.Глушкова та його учнів отримали втілення в електронних обчислювальних машинах, ряді автоматизованих систем управління і проектування. Велике значення мають вони і сьогодні при розробці нових поколінь ЕОМ.

У числі перших Глушков піддав перегляду принципи Неймана, що стосуються структур та архітектури обчислювальних систем, і висунув плідну ідею підвищення внутрішнього інтелекту ЕОМ. Під керівництвом Віктора Михайловича розроблений макроконвеєрний принцип організації обчислювального процесу, що одержав втілення в абсолютно новій архітектурі ЕОМ.

У творчому доробку В.М.Глушкова, який налічує багато сотень наукових праць, особливе місце займають дослідження в галузі штучного інтелекту. Основні зусилля в цій перспективній галузі він концентрував на розробці теорії дискретних систем, що самоорганізуються, проблем автоматизації розумових операцій.

Наукові ідеї В.М.Глушкова і сьогодні продовжують впливати на прогрес теоретичної кібернетики та обчислювальної техніки. Вони реалізуються в роботі численних колективів дослідників.

В.М.Глушков виступив активним поборником широкого практичного використання обчислювальної техніки. А це задача, дуже непроста сама по собі, багаторазово ускладнювалася тим, що доводилося втручатися в складну сферу управління виробництвом, народним господарством. Крім наукових і технічних труднощів і навіть горезвісних відомчих бар'єрів, тут необхідно було долати бар'єри психологічні, домагатися змін у стилі дій, в мисленні.

У цій роботі В.М.Глушков незмінно виявляв якості справжнього бійця нашої партії, послідовно і наполегливо сприяв усуненню перешкод на шляху науково-технічного прогресу. Особливе значення Віктор Михайлович надавав скоординованості зусиль в рамках єдиної науково-технічної політики і в масштабах всієї держави, очолюючи міжвідомчу наукову раду з впровадження обчислювальної техніки і економіко-математичних методів в народне господарство СРСР, а також наукову раду з обчислювальної техніки та систем управління Держкомітету СРСР з науки та техніки і президії АН СРСР.

Їм було висунуто і конкретно обгрунтовано низку перспективних ідей. Це програми створення загальнодержавної автоматизованої системи збору та обробки інформації для обліку, планування і управління народним господарством країни і союзних республік, а також державної системи обчислювальних центрів (ДСОЦ). Здійснення цих великомасштабних починань мало, на думку вченого, викликати докорінні зрушення в організації управління, забезпечити перехід на безпаперову технологію управління виробництвом.

Вченими-кібернетиками АН УРСР під керівництвом В.М.Глушкова чимало зроблено для реалізації цих програм. Зокрема, запропоновані методи і програмно-технічні засоби побудови ДСОЦ на базі ЕОМ єдиної серії, ефективні програмні засоби мережевого доступу до них. Розроблено якісно нова вітчизняна технологія програмування, методи інтеграції складних автоматизованих комплексів. Завершено роботи по створенню і введенню в експлуатацію першої черги РАС Української РСР.

Вельми актуальними залишаються погляди Віктора Михайловича, що стосуються шляхів радикального підвищення економічної ефективності застосування обчислювальної техніки і автоматизованих систем управління. В його працях містяться на цей рахунок глибоко продумані пропозиції. Одне з них - організаційне оформлення спеціалізованої галузі "машинна інформатика", яка охопила б велике, але роз'єднане кібернетичне господарство країни.

Особистість В.М.Глушкова втілила в собі кращі риси радянського вченого, організатора, громадянина. Його відрізняли глибока партійність, активна життєва позиція, вміння бачити перспективні проблеми науки і техніки в ряду завдань державного значення. Протягом 20 років він займав пост віце-президента АН УРСР, і ми в президії академії твердо знали: якщо будь-яка складна задача доручається Віктору Михайловичу, вона буде обов'язково вирішена найкращим чином і в строк.

Будучи великим вченим, В.М.Глушков приділяв величезну увагу ознайомленню громадськості з новими результатами досліджень, перспективними напрямками в науці. Він умів вкласти в популяризацію наукових знань глибокі ідеї, що випереджали передовий рубіж науки, просто і переконливо знайомив з тим, чим наука буде займатися надалі. Тим самим він не тільки щедро розкидав зерна нового, запалюючи іскри інтересу у молоді, але і орієнтував своїх колег, які ставали набагато сприйнятливішими до завдань завтрашнього дня. Важливою справою вважав він систематизацію наукових знань. Під його керівництвом була створена перша в світі "Енциклопедія кібернетики".

Багато сил і енергії Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської і Державних премій СРСР і УРСР В.М.Глушков віддавав партійній і державній роботі. Він служив справі, яка має величезне, воістину неоціненне значення для прискорення науково-технічного прогресу, служив з думкою про майбутнє, енергійно, пристрасно.

Академік Б.Є.Патон

Примітка. Через 15 років після публікації статті Б.Є.Патона в 1998 р. за розробку теорії цифрових автоматів, створення багатопроцесорних макроконвеєрних суперЕОМ і організацію Інституту кібернетики АН України міжнародна організація ІEEE Computer Socіety посмертно удостоїла Віктора Михайловича Глушкова медалі "Computer Pіoneer", яка була вручена сім'ї В.М.Глушкова. (Упорядник збірника.)

В.М.Глушков2

Д.е.н. О.В.Китова3, д.ф.-м.н. Ю.В.Капітонова4

...У цій статті дана повна характеристика найбільш значного внеску, зробленого В.М.Глушковим, в наступних напрямках:

- теорія топологічних груп і топологічна алгебра в цілому;

- теорія цифрових автоматів;

- теорія програмування і системи алгоритмічних алгебр;

- теорія проектування електронних обчислювальних машин;

- створення засобів обчислювальної техніки: нові архітектури обчислювальних машин і систем, управляючі обчислювальні машини широкого призначення;

- кібернетика як наука про загальні закономірності, принципи і методи обробки інформації та управління в складних системах;

- створення автоматизованих систем управління технологічними процесами і промисловими підприємствами;

- розробка основ побудови загальнодержавної автоматизованої системи управління народним господарством;

- основи безпаперової інформатики.

...Основною ідеєю, що об'єднує роботи по цифровим автоматам, була можливість використання алгебраїчного апарату для подання таких об'єктів, якими є компоненти ЕОМ, схеми і програми. В.М.Глушков розвинув цю ідею і, що особливо важливо, побудував необхідні математичні засоби і показав, як компоненти ЕОМ можуть бути представлені через алгебраїчні вирази. Інша ідея В.М.Глушкова була пов'язана з можливістю трансформації алгебраїчних виразів. При цьому такі трансформації відображали процеси роботи інженерів і програмістів над схемами ЕОМ і програмами. Саме ця обставина дозволила знаходити адекватні моделі компонентів ЕОМ і маніпулювати ними в процесі проектування і виготовлення.

...У 1964 р. В.М.Глушков був обраний дійсним членом АН СРСР по Відділенню математики (математика, в тому числі обчислювальна математика).

В області теорії програмування та систем алгоритмічних алгебр В.М.Глушковим був зроблений фундаментальний внесок у вигляді алгебри регулярних подій.

Ці результати були опубліковані ним в 1961 р. в журналі "Успіхи математичних наук" і в 1965 р. в журналі "Кібернетика".

...Монографія В.М.Глушкова, Г.Є.Цейтліна і К.Л.Ющенко "Алгебра, мови, програмування", що містить введення в теорію універсальних алгебр з урахуванням застосування цього апарату в теоретичному програмуванні, була опублікована в 1974 р.

Важливо підкреслити, що в зв'язку з дослідженнями по формалізації мов, верифікації програм і їх оптимізації на стику математичної логіки і теорії програмування в середині 70-х років виник новий напрямок по алгоритмічним (програмним) логікам і логікам процесів. Прообразом пропозиційних програмних логік стали системи алгоритмічних алгебр, досліджені В.М.Глушковим. Київська школа (К.Л.Ющенко, Г.Є.Цейтлін, В.Н.Редько та ін.) розвивала ці дослідження в напрямку аксіоматизації систем алгоритмічних алгебр як основи схематологіі структурного програмування і універсальних програмних логік.

...У київському Кібернетичному центрі, який розвивається на базі Інституту кібернетики НАН України, триває розвиток ідей школи В.М.Глушкова. Тут отримані цікаві результати, які є пріоритетними. Це, перш за все, нові математичні механізми, засновані на розвитку алгебри алгоритмів для опису розподілених обчислювальних систем, а також перспективний програмний інструментарій для вирішення завдань створення прикладних програмно-технічних комплексів.

Шляхи вдосконалення технології розробки програм В.М.Глушков бачив у розвитку алгебри алгоритмічних мов, тобто техніки еквівалентних перетворень виразів в цих мовах. В цю проблему він вкладав загальноматематичний і навіть філософський сенс, розглядаючи створення алгебри мови конкретної галузі знань як необхідний етап її математизації.

Зіставляючи чисельні і аналітичні методи вирішення завдань прикладної математики, В.М.Глушков стверджував, що розвиток загальних алгоритмічних мов і алгебри таких мов призведе до того, що вирази в цих мовах (сьогоднішні програми для ЕОМ) стануть такими ж звичними, зрозумілими і зручними, якими сьогодні є аналітичні вирази. При цьому фактично зникне різниця між аналітичними і загальними алгоритмічними методами і світ комп'ютерних моделей стане основним джерелом розвитку нової сучасної математики, як це і відбувається зараз.

Сучасні ЕОМ неможливо проектувати без систем автоматизації проектно-конструкторських робіт. Можливість застосування ЕОМ в процесі проектування ЕОМ стала реальною після того, як на початку 60-х років були створені відповідні розділи абстрактної і структурної теорії автоматів, що дозволили вирішити цілий ряд завдань, що виникають в процесі проектування електронних схем. Подальший розвиток методики проектування ЕОМ зажадало нової техніки, зокрема розробки методів блочного синтезу. Основи теорії проектування ЕОМ були закладені в статтях В.М.Глушкова, опублікованих в журналі "Кібернетика" в 1965-1966 рр. і в Віснику АН СРСР в 1967 р. Незабаром стало ясно, що для ефективного використання ЕОМ в процесі проектування необхідно комплексне рішення всіх задач, що виникають при автоматизації проектування. Необхідність застосувати системний підхід до САПР ЕОМ проявилася при створенні ЕОМ третього покоління.

У зв'язку з переходом до проектування ЕОМ четвертого і наступних поколінь вже на початку 70-х років В.М.Глушковим, Ю.В.Капітоновою і О.А.Летичевським відзначалася тенденція до злиття процесу проектування ЕОМ з проектуванням і розробкою їх математичного забезпечення.

На основі теоретичних робіт В.М.Глушкова в Інституті кібернетики була створена мова для опису алгоритмів і структур ЕОМ і методика проектування ЕОМ, які були реалізовані в ряді унікальних систем "ПРОЕКТ" ("ПРОЕКТ-1", "ПРОЕКТ-ЄС", "ПРОЕКТ-МІМ", "ПРОЕКТ- МВК "). Розробка експериментальної системи "ПРОЕКТ-1" на машині М 220 була завершена в 1970 р. Більш потужна система "ПРОЕКТ-2" була потім реалізована на двомашинному комплексі М-220, "БЭСМ-6" з розвиненою системою периферійних пристроїв. Загальний об'єм системи "ПРОЕКТ-2" становив 2 млн. машинних команд. Вона представляла собою розподілений спеціалізований програмно-технічний комплекс зі своєю операційною системою і спеціалізованою системою програмування. У ній вперше в світі В.М.Глушковим, О.А.Летичевським, Ю.В.Капітоновою був автоматизований (причому з оптимізацією) етап алгоритмічного проектування. Була розроблена нова технологія проектування складних програм - метод формалізованих технічних завдань. Згодом системи "Проект" були переведені на ЄС ЕОМ і стали прообразом САПР ЕОМ і САПР БІС в багатьох організаціях колишнього СРСР.

Монографія В.М.Глушкова, Ю.В.Капітонової і О.А.Летичевського "Автоматизація проектування обчислювальних машин", що узагальнює досвід створення систем "ПРОЕКТ", була видана в 1975 р.

За роботу по автоматизації проектування ЕОМ В.М.Глушков, В.П.Деркач і Ю.В.Капітонова в 1977 р. були удостоєні Державної премії СРСР.

...Колектив розробників ЕОМ МИР-1 на чолі з В.М.Глушковим був відзначений Державною премією СРСР.

Наприкінці 60-х років під керівництвом В.М.Глушкова була розпочата розробка ЕОМ "Україна" - наступний крок у розвитку інтелектуалізації ЕОМ і розвитку архітектури високопродуктивних універсальних ЕОМ, відмінною від архітектурних принципів Дж. Фон Неймана. ЕОМ "Україна" не була побудована через відсутність в той час необхідної елементної бази.

Ідеї, покладені В.М.Глушковим в основу проекту "Україна", багато в чому передбачали те, що було використано в американських універсальних ЕОМ 70-х років. Монографія "Обчислювальна машина з розвинутими системами інтерпретації", написана В.М.Глушковим, А.А.Барабановим, Л.А.Каліниченко, С.Д.Міхновським, З.Л.Рабіновичем, була видана в 1970 р. Вона містила теоретичне обгрунтування розвитку архітектури ЕОМ в напрямку реалізації мов високого рівня.

У 1974 р. В.М.Глушков на конгресі ІFІP виступив з доповіддю про рекурсивну ЕОМ (співавтори В.А.Мясников, М.Б.Ігнатьєв, В.А.Торгашов). Він висловив думку про те, що тільки розробка принципово нової нефоннеймановської архітектури обчислювальних систем дозволить вирішити проблему створення суперЕОМ, продуктивність яких нарощується необмежено при нарощуванні апаратних засобів. Ідея побудови рекурсивної ЕОМ, підтриманої потужним математичним апаратом рекурсивних функцій, випередила свій час і залишилася нереалізованою через відсутність необхідної технічної бази.

На конгресі ІFІP в 1974 р. в Стокгольмі В.М.Глушкову за рішенням Генеральної Асамблеї ІFІP була вручена спеціальна нагорода - срібний сердечник. Так було відзначено великий внесок вченого в роботу цієї організації в якості члена Програмного комітету конгресів 1965 і 1968 рр., а також в якості Голови Програмного комітету конгресу 1971 р.

Наприкінці 70-х років В.М.Глушков запропонував принцип макроконвеєрної архітектури ЕОМ з багатьма потоками команд і даних (архітектура MІMD за сучасною класифікацією) як принцип реалізації нефоннеймановської архітектури.

Розробка макроконвеєрної ЕОМ була виконана під керівництвом В.М.Глушкова в Інституті кібернетики С.Б.Погребінським (головний конструктор), В.С.Михалевичем, О.А.Летичевським, І.М.Молчановим. Машина ЄС-2701 (в 1984 р.) і обчислювальна система ЄС-1766 (в 1987 р.) були передані в серійне виробництво на Пензенський завод ОЕМ. На той період це були найпотужніші в СРСР обчислювальні системи з номінальною потужністю, що перевищує рубіж 1 млрд. оп./с. При цьому в багатопроцесорній системі забезпечувалися майже лінійне зростання продуктивності у міру нарощування обчислювальних ресурсів і динамічна реконфігурація. Вони не мали аналогів у світовій практиці і стали оригінальним розвитком ЄС ЕОМ в напрямку високопродуктивних систем. Побачити їх у дії В.М.Глушкову вже не довелося.

В.М.Глушков був визнаним в світі авторитетом в області кібернетики. Він сформував на основі робіт А.І.Берга, А.А.Ляпунова, С.Л.Соболєва, І.А.Полєтаєва своє розуміння кібернетики як наукової дисципліни, її методології та структури розділів досліджень. Про це в 60-х роках В.М.Глушковим були написані наукові статті у вітчизняних журналах, статті в Британській та Американської технологічній енциклопедіях.

Монографія В.М.Глушкова "Введення в кібернетику" була видана в 1964 р.

Кібернетика трактувалася В.М.Глушковим широко - як наука про загальні закономірності, принципи і методи обробки інформації та управління складними системами. Обчислювальна техніка розглядалася як основний технічний засіб кібернетики.

Таке розуміння знайшло відображення в першій в світі "Енциклопедії кібернетики", підготовленої за ініціативою В.М.Глушкова та виданої в 1974 р. під його редакцією.

...Свого часу В.М.Глушков виступав з новими ідеями побудови інтелектуальних систем (систем штучного інтелекту) типу "око-рука", "читаючий автомат", "система, що самоорганізується". Він працював над комп'ютерними системами імітаційного моделювання таких процесів інтелектуальної діяльності, як прийняття рішень, відображення стану і ситуацій в економічних, технічних, біологічних і медичних системах.

Розроблені В.М.Глушковим принципово нові підходи і засновані на них методи і моделі для систем обробки інформації в свій час невпізнанно змінили і збагатили інструментарій кібернетики, радикально змінили теорію обчислювальних систем і систем управління, підготувавши основу для розвитку нового витка науки про інформацію - теорії інформаційних технологій (інформатики)

У зв'язку з цим отримали розвиток запропоновані В.М.Глушковим підходи щодо використання в автоматизованих інформаційних технологіях інтелектуальних і формальних засобів природної мови, що дозволяє пропонувати принципово нові технології проектування і організації алгоритмічного, інформаційного та програмного забезпечення ЕОМ, зводяться до створення практично "безлюдних" технологій спеціалізованого програмування. Розроблені формалізми дозволяють синтезувати алгоритмічну модель зв'язного тексту і автоматизувати процес створення відповідно тексту бази знань або інформаційної моделі предметної області.

Якісна зміна характеру проблеми штучного інтелекту, яке передбачав В.М.Глушков, полягає в тому, що розробки в цій області перестали бути вже просто лабораторними диковинками в дослідних колективах, а самі дослідження перейшли від стадії кібернетичного романтизму до стадії вирішення прикладних завдань з їх суворими прозовими вимогами. Саме В.М.Глушков сприяв припиненню натурфілософських суперечок типу: "Хто розумніший: людина або машина?", які могли тривати до нескінченності, і усвідомлення того, що людина, яка має в своєму розпорядженні ЕОМ, незрівнянно розумніша, і потужніша, ніж людина без ЕОМ.

...В.М.Глушков вважав, що послідовне накопичення знань, представлених у вигляді комп'ютерних баз знань, і ефективні способи їх обробки допоможуть людям зберегти те краще, що вони створюють, а розвиток інтелектуальних здібностей ЕОМ обезсмертити творців людської цивілізації. Ця точка зору стає в даний час головною в розумінні проблем сучасної інформатики.

Велику увагу В.М.Глушков приділяв роботам по створенню автоматизованих систем управління (АСУ) на базі застосування засобів обчислювальної техніки.

Прикладні розробки АСУ становили завжди значну питому вагу в тематиці Інституту кібернетики. Вони охоплювали широке коло областей застосування:

- автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУТП);

- системи автоматизації наукових досліджень і випробувань складних промислових об'єктів;

- автоматизовані системи організаційного управління промисловими підприємствами (АСУП).

...Розробку систем організаційного управління підприємствами було розпочато під керівництвом В.М.Глушкова в 1963-1964 рр. У 1967 р. була здана в експлуатацію і рекомендована до тиражування перша в країні АСУП для підприємства з масовим характером виробництва "Львів" на львівському телевізійному заводі "Електрон".

У 1970 р., коли система вже успішно експлуатувалася, її творці В.М.Глушков, В.І.Скурихин, А.А.Морозов, В.В.Шкурба та інші були нагороджені Державною премією України. Після створення системи "Львів" В.М.Глушков поставив завдання створення не індивідуальної, а типової АСУП для машино- і приладобудівних підприємств. На початку 70-х років були завершені роботи по системі "Кунцево" (для Кунцевського радіозаводу), яку В.М.Глушков пропонував покласти в основу створення АСУП на підприємствах дев'яти оборонних міністерств.

...Монографія В.М.Глушкова "Введення в АСУ", яка була присвячена, в основному, системам організаційного управління, вийшла другим виданням в 1974 р. У ній були систематизовані оригінальні результати, отримані В.М.Глушковим в 1964-1968 рр.

Не завжди робота по створенню і впровадженню АСУ в практику проходила успішно. Але в цьому не було вини розробників АСУ. Причини цього явища лежали в сфері тодішнього в СРСР укладу планової соціалістичної економіки, який змушував підприємства "гнати вал продукції", не піклуючись про оптимізацію техніко-економічних показників виробництва, якості виробів, що випускаються, науково-технічному прогресу.

З кінця 60-х років, коли перекіс в управлінні народним господарством країни через раднаргоспи був усунутий і організовані галузеві міністерства, актуальним стало створення галузевих автоматизованих систем управління (ГАСУ). В.М.Глушков, як найбільш кваліфікований і авторитетний фахівець у цій галузі, в 70-х роках був науковим керівником і консультантом багатьох проектів великих ГАСУ, зокрема в галузях оборонної промисловості. Коли в оборонному комплексі був створений міжвідомчий комітет (МВК) дев'яти галузей і рада директорів головних інститутів (РДГІ) оборонних галузей з управління, економіки та інформатики, науковим керівником комітету і ради став В.М.Глушков.

...В.М.Глушков запропонував концепцію ЗДАС як єдиної системи збору звітної інформації по народному господарству, планування і управління народним господарством, інформаційної бази для моделювання різних варіантів розвитку народного господарства.

Технічну основу ЗДАС повинна була скласти Єдина мережа обчислювальних центрів (ЄДСОЦ). В ескізному проекті ЄДСОЦ, на відміну від попередньої концепції мережі ОЦ, запропонованої економістами на чолі з В.С.Немчиновим, В.М.Глушков обгрунтував побудову мережі приблизно 100 великих центрів в промислових містах і центрах економічних районів, об'єднаних широкосмуговими каналами зв'язку з комутацією повідомлень і пов'язаних з 20 тисячами центрів підприємств і організацій. Передбачалися створення розподіленого банку даних і розробка системи математичних моделей управління економікою.

Безумовно, В.М.Глушков розумів, що своїм задумом він кидає виклик звичним канонам управління господарством країни.

...У тих умовах він не міг що-небудь зробити без великомасштабних рішень Уряду та ЦК КПРС, які і стали бар'єром на цьому шляху. (Нижче про це розповідає сам Віктор Михайлович. Див. "Як вирішувалася доля ЗДАС" - уклад.).

...За великий внесок в розвиток науки та техніки і застосування цих досягнень в народному господарстві Віктор Михайлович Глушков був нагороджений багатьма урядовими орденами і медалями, в тому числі трьома орденами Леніна, орденом Жовтневої революції, орденом "Народна республіка Болгарія" 1 ступеня, орденом "Знамя Труда" НДР та іншими. Був удостоєний звання Героя Соціалістичної праці.

В.М.Глушков був обраний членом німецької академії "Леопольдіна", іноземним членом Академії наук Болгарії, НДР і Польщі, почесним доктором Дрезденського університету, почесним членом Польського кібернетичного суспільства. З 1962 р. до кінця життя був віце-президентом Академії наук України.

Під керівництвом В.М.Глушкова працювало багато чудових людей. Він по праву може вважатися засновником кібернетичної школи. У нього більше сотні прямих учнів, які захистили кандидатські та докторські дисертації.

Одним з його дітищ є колектив Інституту кібернетики АН України.

У 1993 році був створений Кібернетичний центр, що включає в себе власне Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова, Інститут проблем математичних машин і систем (колишнє СКБ ММС), Інститут програмних систем (колишнє СКТБ ПЗ), Інститут космічних досліджень, Інститут системного аналізу та Міжнародний науково-дослідний навчальний центр. Колектив послідовників В.М.Глушкова включає багатьох провідних фахівців, що працюють в Москві, Санкт-Петербурзі, Ташкенті, Мінську, Кишиневі, Тулі та інших містах СНД.

Віктор Михайлович Глушков був привабливим, веселим, товариським і багатознаючою людиною. Він дарував всього себе людям, з якими спілкувався. Він створював навколо себе ауру творчого пошуку, натхнення, горіння і дивного відчуття причетності до нових, великих і цікавих справ.

...В.М.Глушков опублікував понад 800 друкованих праць. З них понад 500 написані ним власноручно, а решта - спільно з його учнями та іншими співавторами.

Цей результат вченого здається дивним, особливо в зв'язку з його власним визнанням, що статті він оформляє повільно і це для нього важка справа. А при його завантаженні обов'язками директора інституту і консультанта багатьох великих проектів систем в СРСР і його вимогливості до якості наукової продукції це тим більше дивно. Єдине пояснення цього феномена в тому, що В.М.Глушков був справжнім подвижником в науці, він володів гігантською працездатністю і працьовитістю. В.М.Глушков як мислитель відрізнявся широтою і глибиною наукового бачення, своїми роботами він передбачив те, що зараз з'являється в сучасному інформаційному суспільстві. За життя він щедро ділився своїми знаннями, ідеями та досвідом з оточуючими його людьми. І, звичайно, він хотів залишити нащадкам свою наукову спадщину.


   1Історія Академії наук Української РСР. Київ, Наукова думка, 1979.
   2Стаття подається в скороченні.
   3Дочка В.М.Глушкова
   4Завідуюча відділом цифрових автоматів Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ.
Продовження, За редакцією Бориса Малиновського "Маленькі розповіді про великих учених"

За редакцією Бориса Малиновського "Маленькі розповіді про великих учених"
К.: Гурович В.Г., 2022. -400с: іл. ISBN 978-617-8256-00-5
© Малиновський Б.М., 2013
© Босенко Є., ілюстрації, 2013
© Малашок Т.І. переклад з рос., 2022