English      Русский


Ілюстрації. Література. Додаткові матеріали Перелік друкованих робіт академіка АН СРСР В.М.Глушкова.Російською мовою Комп'ютери. Перефірійні прилади. Мережі. Використання комп'ютерів в системах Віктор Михайлович Глушков. Життя та творчість. Зміст В.М.Глушков - основоположник інформаційних технологій в Україні та колишньому СРСР

"В.М.Глушков. Минуле, що лине у майбутнє".
До 90-річчя від дня народження вченого

Упорядник Т.Мар'янович

Про Віктора Михайловича Глушкова опубліковані книги, журнальні та газетні статті, випущені документальні кінострічки. Але його особистість настільки багатогранна, а його діяльність настільки вагома, що цей матеріал дає лише часткові уявлення про нього, як про вченого, людину, громадянина, вчителя. Багато аспектів його наполегливої подвижницької діяльності на благо держави, епізоди з життя поза наукою, особисті якості ще мало відомі широкому читачеві.

Сподіваємося, що пропонована книга хоча б частково заповнить цю прогалину.

Основний задум нашої книги спогадів у тому, щоб дати можливість людям, які особисто знали Віктора Михайловича, що співпрацювали з ним або навчалися у нього, поділитися своїми думками про цю видатну людину.

Колектив авторів книги охоплює фахівців різного наукового статусу, починаючи з Президента Національної академії наук України Бориса Євгеновича Патона і закінчуючи рядовими співробітниками Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова, що пройшли під впливом ідей Віктора Михайловича шлях від студента вузу до зрілого дослідника. Природно, що згадуючи часи співпраці з Віктором Михайловичем або етапи розвитку його ідей, автори статей пишуть також про себе, про своє сприйняття задумів Віктора Михайловича, про конкретні події бурхливого наукового життя, учасниками та свідками якого вони були, про вплив Віктора Михайловича на формування їх особистих доль.

Чудово те, що кожна стаття написана відверто, щиро, без оглядки на будь-які привхідні міркування. І хоча оцінки Віктора Михайловича конкретними авторами, безумовно, суб'єктивні, але оскільки їх багато, то в сукупності вони створюють колективний портрет Віктора Михайловича, максимально близький до його реального образу.

Зміст книги направлений в минуле. Але викладені в ній думки та ідеї сьогодні настільки ж актуальні, якими вони були тридцять, сорок і п'ятдесят років тому. У цьому сенсі пропонована книга буде цікавою нинішньому поколінню науковців, студентів і навіть державних діячів.

Цілком очевидно, що список авторів статей не вичерпує безлічі людей, які знали і працювали з Віктором Михайловичем. Залишається тільки звернутися до них з проханням: згадуйте, пишіть, публікуйте. Приводів для цього ще достатньо.

До читача.
Чл.кор. НАН України Тадеуш МАР'ЯНОВИЧ
"В.М.Глушков. Минуле, що лине у майбутнє".
© НАН України, 2013
© Академперіодика, оформлення, 2013
ISBN 978-966-360-227-1