Ілюстрації. Література. Додаткові матеріали Перелік друкованих робіт академіка АН СРСР В.М.Глушкова.Російською мовою Комп'ютери. Периферійні прилади. Мережі. Використання комп'ютерів в системах Віктор Михайлович Глушков. Життя та творчість. Зміст Віктор Глушков - основоположник інформаційних технологій в Україні та колишньому СРСР

Віктор Михайлович Глушков.
Життя та творчість.
Із книжок Б.М.Малиновського.
В них використані розповіді самого В.М.Глушкова.
Коментарі Б.М.Малиновського подані курсивом.

"Нехай надішле танк!"

Розповідь про ЗДАС (загальнодержавна автоматизована система) була останньою із записаних донькою Ольгою. Після статті в газеті "Правда" у вченого появилася надія, що ЗДАС, нарешті, стане справою всієї країни. Чи не це змусило людину, яка втрачає свідомість, триматися і диктувати останні рядки?

У цей день до нього, обкладеного трубками і проводами від приладів, які ледь підтримували життя, у реанімаційну палату прийшов помічник Д.Ф.Устинова - міністра оборони СРСР і запитав - чи не може міністр чим-небудь допомогти?

Вчений тільки що закінчив розповідь про своє "ходіння по муках", про ту стіну бюрократії і нерозуміння, що так і не зумів протаранити, намагаючись "пробити" ЗДАС, гнівно відповів: - "Нехай надішле танк!". Мозок його був ясний і у ці важкі хвилини, але терпінню переносити душевні і фізичні муки уже приходив кінець...

Історія підтвердила, що слова В.М.Глушкова про те, що радянська економіка наприкінці 1970-х років стикнеться з величезними труднощами, стали пророчими.

До кінця життя він залишався вірним своїй ідеї створення ЗДАС, реалізація якої могла б врятувати соціалістичну економіку. Можливо, він був безнадійним мрійником? Ученим-романтиком? Історія ще скаже своє останнє слово. Відзначимо лише, що суперники його ідей на Заході пішли його шляхом і зараз не соромляться посилатися на те, що здійснюють його задуми. Виходить, правий був вчений, кажучи про причини критики, яку закордонні засоби інформації звалили на його голову!

Його розповідь про боротьбу за створення ЗДАС - це обвинувальний акт на адресу керівників держави, що не зуміли повною мірою використати могутній талант ученого. Якби лише Глушкова! Немає сумнівів, що це одна з важливих причин, з якої велика країна спіткнулася на порозі XXІ століття, надовго позбавивши мільйони людей впевненості у завтрашньому дні, у гідному майбутньому своїх дітей, віри у те, що вони жили, живуть і будуть жити не даремно.

"Наявність планового господарства у колишньому СРСР дозволило створити саму ефективну систему керування економікою. Розуміючи це, В.М.Глушков зробив ставку на ЗДАС. За оцінкою фахівців існуюча в СРСР система керування була втроє дешевше американської, коли США мали такий же валовий національний продукт. Неприйняття ЗДАС було стратегічною помилкою нашого керівництва, нашого суспільства, тому що створення ЗДАС давало унікальну можливість об'єднати інформаційну і телекомунікаційну структури в країні у єдину систему, що дозволяло на новому науково-технічному рівні вирішувати питання економіки, охорони здоров'я, екології, зробити доступними для всіх інтегральні банки даних і знань з основних проблем науки і техніки, інтегруватися у міжнародну інформаційну систему.

Реалізація ЗДАС за життя В.М.Глушкова могла б вивести країну на новий рівень розвитку, що відповідає постіндустріальному суспільству.

Перешкоджали створенню ЗДАС некомпетентність вищої ланки керівництва, небажання середньої бюрократичної ланки працювати під жорстким контролем і на основі об'єктивної інформації, яка збирається та обробляється за допомогою ЕОМ, неготовність суспільства у цілому, недосконалість технічних засобів, існуючих на той час, нерозуміння, а то і протидія вчених економістів новим методам керування". (із листа Ю.Є.Антипова.)

Можна погоджуватися і не погоджуватися з одним із яскравих представників командно-адміністративної системи, прихильника Глушкова у боротьбі за ЗДАС, але ясно одне: Глушков був безумовно правий, ставлячи завдання інформатизації і комп'ютеризації країни. Але у тих умовах він не міг будь-що зробити без великомасштабного рішення уряду і ЦК КПРС, що і стало бар'єром на його шляху. Ясно і те, що вчений випередив час: держава і суспільство не були готові до сприйняття ЗДАС. Це обернулося трагедією для вченого, що не бажав скоритися з нерозумінням того, що для нього було абсолютно очевидним.

Ранком 30 січня на очах у І.А.Данильченко і Ю.А.Михеєва, що знаходились у палаті, блакитні сплески на екрані монітора, який фіксував роботу серця, раптом зникли, їх замінила пряма лінія - серце вченого перестало битися...

Для заключної оцінки особистості В.М.Глушкова найкраще підходять слова президента Національної академії наук України Б.Є.Патона:

"В.М.Глушков - блискучий, істинно видатний вчений сучасності, який зробив величезний внесок у становлення кібернетики та обчислювальної техніки в Україні і колишньому Радянському Союзі, та й у світі в цілому.

В.М.Глушков, як мислитель, відрізнявся широтою і глибиною наукового бачення, своїми роботами передбачив багато чого з того, що зараз з'явилося у інформатизованому західному суспільстві.

Віктор Михайлович мав величезні різнобічні знання, а його ерудиція просто вражала усіх, хто стикався з ним. Вічний пошук нового, прагнення до прогресу у науці, техніці, суспільстві були чудовими його рисами.

В.М.Глушков був справжнім подвижником у науці, володів гігантською працездатністю і працьовитістю. Він щедро ділився своїми знаннями, ідеями, досвідом із оточуючими його людьми.

В.М.Глушков зробив великий внесок у розвиток АН України, будучи з 1964 року її віце-президентом. Він істотно впливав на розвиток наукових напрямків пов'язаних із природничими і технічними науками. Великий його внесок у комп'ютеризацію та інформатизацію науки, техніки, суспільства.

Віктора Михайловича можна віднести до державних діячів, які віддавали усього себе служінню Батьківщині, своєму народу. Його знали і шанували люди у всіх кутках Радянського Союзу. Він не шкодував сил для пропаганди досягнень науки, науково-технічного прогресу, спілкувався з ученими багатьох закордонних країн. Його роботи і досягнення, керованого їм Інституту кібернетики АН України, були добре відомі за кордоном, де він користувався заслуженим авторитетом.

Добре розуміючи значення укріплення обороноздатності своєї країни, В.М.Глушков, разом із керованим ним Інститутом, виконав великий комплекс робіт оборонного значення. І тут він завжди вносив своє, нове, долаючи численні труднощі, а іноді і просте нерозуміння. Він дійсно вболівав за країну, їй і науці віддав своє чудове життя".


Віктор Михайлович Глушков. Життя та творчість. Зміст    Основні дати життя і діяльності В.М.Глушкова