English    Русский

Ілюстрації. Література. Додаткові матеріали Перелік друкованих робіт академіка АН СРСР В.М.Глушкова.Російською мовою Комп'ютери. Периферійні прилади. Мережі. Використання комп'ютерів в системах Віктор Михайлович Глушков. Життя та творчість. Зміст Віктор Глушков - основоположник інформаційних технологій в Україні та колишньому СРСР

Віктор Михайлович Глушков.
Життя та творчість.
Із книжок Б.М.Малиновського.

Основні дати життя і діяльності В.М.Глушкова

1923
Народився 24 серпня 1923 р. у Ростові-на-Дону
1941
Закінчив середню школу в м.Шахти
1948
Закінчив чотири курси Новочеркаського індустріального інституту
1949
Закінчив Ростовський державний університет
1951
Присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук
1956
Присуджено науковий ступінь доктора фізико-математичних наук. Завідуючий лабораторією обчислювальної техніки Інституту математики АН України
1957
Директор Обчислювального центру АН України в Києвi
1958
Обрано членом-кореспондентом АН України
1961
Обрано академіком АН України
1962
Директор Інституту кібернетики АН України
1964
Обрано академіком АН СРСР, віце-президентом НАН України.
1964
Присуджено Ленінську премію за цикл робіт із теорії автоматів
1967
Нагороджено орденом Леніна за досягнуті успіхи в розвитку радянської науки і впровадження наукових досягнень у народне господарство. Присуджено премію імені Н.Н.Крилова за цикл робіт з теоретичної кібернетики, присвячених формальним методам проектування електродних обчислювальних машин
1968
Державна премія СРСР (у складі авторського колективу) за розробку нових принципів побудови структур малих машин для інженерних розрахунків і математичного забезпечення для них, впроваджених у обчислювальних машинах серії "МИР"
1969
Присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці за великі заслуги в розвитку радянської науки
1970
Обрано членом німецької академії "Леопольдина"
1970
Присуджена Державна премія України (у складі авторського колективу) за розробку і впровадження автоматизованої системи керування радіотехнічним підприємством масового виробництва
1973
Нагороджено орденом Жовтневої Революції за заслуги в розвитку кібернетики та обчислювальної техніки. Нагороджено орденом "Народна республіка Болгарія" I ступеня за великі заслуги в розвитку болгарської науки.
1974
Обрано іноземним членом Академії наук Болгарії
1975
Нагороджено орденом Леніна за заслуги в розвитку радянської науки та у зв'язку з 250-річчям АН СРСР. Обрано почесним доктором Дрезденського університету, почесним членом Польського кібернетичного товариства, іноземним членом Академії наук НДР
1976
Нагороджено орденом "Знамя Труда" НДР за видатний внесок у співробітництво спеціалістів СРСР і НДР у розробку прогнозу розвитку технічних засобів електронних інформаційних систем
1977
Присуджено Державну премію СРСР (у складі авторського колективу) за цикл робіт з теорії дискретних перетворювачів та методів автоматизації проектування ЕОМ, що знайшли застосування в діючих системах. Обрано іноземним членом Польської Академії наук
1978
Присвоєно звання заслужений діяч науки України
1979
Присуджено премію імені С.О.Лебедєва за цикл робіт з теорії перспективних ЕОМ і створення високопродуктивних засобів обчислювальної техніки та систем керування
1980
Присуджено премію імені А.Н.Крилова за цикл робіт із методів оптимізації в плануванні та керуванні
1981
Присуджено премію Ради Міністрів СРСР за розробку і впровадження в народне господарство комплексу програмно-технічних засобів по створенню автоматизованих систем збору, передачі і опрацювання даних. Присуджено Державну премію України в (складі авторського колективу) за розробку і впровадження в народне господарство базової АСУ ТП на магістральних нафтопроводах.
1996
Міжнародне комп'ютерне товариство (IEEE Computer Society) присудило медаль "Піонер комп'ютерної техніки" за заснування першого в СРСР Інституту кібернетики НАН України, створення теорії цифрових автоматів і роботи в області макроконвейєрних архітектур обчислювальних систем. Медаль вручена сім'ї В.М.Глушкова.