Ілюстрації. Література. Додаткові матеріали Перелік друкованих робіт академіка АН СРСР В.М.Глушкова.Російською мовою Комп'ютери. Периферійні прилади. Мережі. Використання комп'ютерів в системах Віктор Михайлович Глушков. Життя та творчість. Зміст Віктор Глушков - основоположник інформаційних технологій в Україні та колишньому СРСР

Віктор Михайлович Глушков.
Життя та творчість.
книжок Б.М.Малиновського.
В них використані розповіді самого В.М.Глушкова.
Коментарі Б.М.Малиновського подані курсивом.

Випередив час.

Завдання побудови загальнодержавної автоматизованої системи керування економікою (ЗДАС) було поставлено мені першим заступником Голови Ради Міністрів (тоді О.М.Косигіним) у листопаді 1962 року. До нього мене привів президент Академії наук СРСР М.В.Келдиш, із яким я поділився деякими своїми міркуваннями з цього приводу.

Коли я коротко змалював Косигіну, що ми хочемо зробити, він схвалив наші наміри, і вийшло розпорядження Ради Міністрів СРСР про створення спеціальної комісії під моїм головуванням з підготовки матеріалів для постанови уряду. До цієї комісії увійшли вчені-економісти, зокрема, академік Н.Н.Федоренко, начальник ЦСУ В.Н.Старовський, перший заступник міністра зв'язку А.І.Сергійчук, а також інші працівники органів управління.

Комісії та її голові, тобто мені, були надані визначені повноваження. Вони полягали у тому, що я мав можливість прийти у будь-який кабінет - до міністра, голови Держплану і задавати питання або просто сісти у кутку і дивитися, як він працює: що він вирішує, як вирішує, по яких процедурах і т.ін. Природно, я одержав дозвіл ознайомитися за своїм вибором з будь-якими промисловими об'єктами - підприємствами, організаціями та ін.

До цього часу у нас в країні вже була концепція єдиної системи обчислювальних центрів для обробки економічної інформації. Її висунули найвизначніший економіст, академік B.C.Немчинов і його учні. Вони запропонували використовувати обчислювальну техніку, що була у обчислювальних центрах, але не у режимі віддаленого доступу. Економісти, та й фахівці з обчислювальної техніки цього тоді не знали. Фактично вони скопіювали пропозиції, підготовлені у 1955 році Академією наук СРСР про створення системи академічних обчислювальних центрів для наукових розрахунків, відповідно до яких був створений Обчислювальний центр АН України. Вони запропонували зробити те ж саме для економіки: побудувати у Москві, Києві, Новосибірську, Ризі, Харкові та інших містах великі обчислювальні центри (державні), що обслуговувалися б на належному рівні і куди співробітники різних економічних установ приносили б свої задачі, чекали, одержували результати та йшли. От якою була їхня концепція. Мене, звичайно, вона задовольнити не могла, тому що до цього часу ми вже управляли об'єктами на відстані, передавали дані з глибини Атлантики прямо у Київ в обчислювальний центр.

У нас у країні всі організації були погано підготовлені до сприйняття обробки економічної інформації. Провина лежала як на економістах, так і на творцях ЕОМ. У результаті створилося таке положення, що наші органи статистики і, частково, планові були забезпечені лічильно-аналітичними машинами зразка 1939 року, на той час цілком заміненими в Америці на ЕОМ.

Американці до 1965 року розвивали дві лінії: наукових машин (це двійкові машини з плаваючою комою, багаторозрядні) і економічних машин (послідовні двійково-десяткові з розвинутою пам'яттю і т.ін.). Уперше ці дві лінії з'єдналися у машинах фірми ІBM.

У нас не було чому зливатися, тому що існували лише машини для наукових розрахунків, а машинами для економіки ніхто не займався. Перше, що я тоді зробив, - спробував зацікавити конструкторів, зокрема Б.І.Рамєєва (конструктора ЕОМ "Урал-1", "Урал-2") і В.В.Пржиялковського (конструктора ЕОМ серії "Мінськ"), у необхідності розробки нових машин, орієнтованих на економічне застосування.

Я організував колектив в інституті, сам розробив програму ознайомленню з завданням, яке поставив Косигін. Тиждень провів у ЦСУ СРСР, де докладно вивчав його роботу. Переглянув увесь ланцюжок від районної станції до ЦСУ СРСР. Дуже багато часу провів у Держплані, де мені велику допомогу надали його працівники. Це насамперед Василь Михайлович Рябіков, перший заступник голови Держплану, відповідальний за оборонну тематику, І.Спірін, завідуючий зведеним сектором оборонних галузей у Держплані СРСР. В обох був дуже великий досвід керівництва військовою економікою, і, звичайно, вони добре знали роботу Держплану. З їхньою допомогою я розібрався з усіма задачами та етапами планування і труднощами, які виникають при цьому.

За 1963 р. я відвідав понад 100 об'єктів, підприємств і організацій усілякого профілю: від заводів і шахт до радгоспів. Потім я продовжував цю роботу, і за десять років число об'єктів дійшло майже до тисячі. Тому я дуже добре, можливо, як ніхто інший, уявляю собі народне господарство у цілому: від низу до самого верху, особливості існуючої системи керування, труднощі, що виникають, і на що треба звертати увагу.

Розуміння того, що потрібно від техніки, у мене виникло досить швидко. Задовго до закінчення роботи з ознайомлення, я висунув концепцію не просто окремих державних центрів, а мережі обчислювальних центрів із віддаленим доступом, тобто вклав у поняття колективного користування сучасний технічний зміст.

Ми (В.М.Глушков, B.C.Михалевич, А.І.Нікітін та ін.) розробили перший ескізний проект Єдиної державної мережі обчислювальних центрів (ЄДМОЦ), що включав майже 100 центрів у великих промислових містах і центрах економічних районів, об'єднаних широкополосними каналами зв'язку. Ці центри, розподілені по території країни, відповідно до конфігурації системи об'єднуються з іншими, зайнятими обробкою економічної інформації. Їх число ми визначали у 20 тисяч. Це великі підприємства, міністерства, а також кущові центри, що обслуговували дрібні підприємства. Характерним була наявність розподіленого банку даних і можливість безадресного доступу з будь-якого вузла цієї системи до будь-якої інформації після автоматичної перевірки повноважень особи, що запитує. Було розроблено ряд питань, пов'язаних із захистом інформації. Крім того, у цій двох'ярусній системі головні обчислювальні центри обмінюються між собою інформацією не шляхом комутації каналів і комутації повідомлень, як прийнято зараз, із розбивкою на листи, я запропонував з'єднати ці 100 або 200 центрів широкополосними каналами у обхід каналостворюючої апаратури, із тим, щоб можна було переписувати інформацію з магнітної стрічки у Владивостоці на стрічку у Москві без зниження швидкості. Тоді всі протоколи сильно спрощуються і мережа набуває нових властивостей. Це ще ніде у світі не реалізовано. Наш проект був до 1977 року секретним.

Крім структури мережі, я відразу визнав за необхідне розробити систему математичних моделей для керування економікою з тим, щоб бачити регулярні потоки інформації. Про це я розповів академіку В.С.Немчінову, що у той час був важко хворий і лежав удома, однак прийняв мене, вислухав та все схвалив.

Потім я представив нашу концепцію М.В.Келдишу, який усе схвалив, за винятком безгрошової системи розрахунків населення, але без неї система теж могла працювати. На його думку, вона викликала б непотрібні емоції, і взагалі не слід це змішувати з плануванням. Я з ним погодився, і ми цю частину у проект не включили. У зв'язку з цим мною була написана окрема записка у ЦК КПРС, що багато разів спливала, потім знову зникала, але ніякого рішення з приводу створення безгрошової системи розрахунків так і не було прийнято. Закінчивши укладання проекту, ми передали його на розгляд членам комісії.


Домагаючись розв'язання величезної по складності і матеріальним витратам задачі, В.М.Глушков у 1962 р. написав статтю у "Правду".

Прочитавши її, А.Г.Курош, що був науковим керівником докторської дисертації Глушкова, який уважно стежив за успіхами талановитого учня, написав йому:

"...Мріючи, можу уявити собі Вас на чолі всесоюзного органу, що планує та організує перебудову керування економікою, тобто народним господарством на базі кібернетики (у відповідності, зрозуміло, з основними установками вищих органів країни), а також впровадження кібернетики у промисловість, науку, і, хочу підкреслити, у освіту (на всіх рівнях), медицину і взагалі у всі види інтелектуальної діяльності. Було б сумно, якби цей орган опинився міністерським або державним комітетом, тобто органом бюрократичним. Це повинен бути орган високої інтелектуальності, складений із людей, здатних, кожний у своїй галузі, на таке ж розуміння великих завдань, яке є, очевидно, у Вас по проблемі у цілому. Це повинен бути орган майже без апарату, орган мислителів, а не чиновників. Це лише мрії, звичайно, крім питання про голову цього органа, - Ви могли б багато зробити для реалізації цих мрій..."

На жаль, після розгляду проекту комісією від нього майже нічого не залишилося, вся економічна частина була вилучена, залишилася тільки сама мережа. Вилучені матеріали знищувалися, спалювалися, тому що були секретними. Нам навіть не дозволяли мати копію у інституті. Тому ми, на жаль, не зможемо їх відновити.


Проти всього проекту в цілому різко заперечував В.Н.Старовський, начальник ЦСУ. Заперечення його були демагогічними. Ми наполягали на такій новій системі обліку, щоб із будь-якого місця будь-які зведення можна було відразу одержати. А він посилався на те, що ЦСУ було організовано з ініціативи Леніна, і воно справляється з поставленими їм завданнями; зумів одержати від Косигіна запевнення, що тієї інформації, що ЦСУ дає уряду, досить для керування, і тому нічого робити не треба.

Зрештою, коли справа дійшла до затвердження проекту, усі його підписали, але при запереченні ЦСУ. Так і було написано, що ЦСУ заперечує проти всього проекту в цілому.

У червні 1964 р. ми винесли наш проект на розгляд уряду. У листопаді 1964 р. відбулося засідання Президії Ради Міністрів, на якому я доповідав про цей проект. Природно, я не змовчав про заперечення ЦСУ. Рішення було таке: доручити доробку проекту ЦСУ, підключивши до цього Міністерство радіопромисловості.

Протягом двох років ЦСУ виконувало цю роботу. Пішли знизу, а не зверху: не від ідеї, що треба країні, а від того, що є. Районним відділенням ЦСУ Архангельської області та Каракалпакської АРСР було доручено вивчити потоки інформації - скільки документів, цифр і літер надходить у районне відділення ЦСУ від підприємств, організацій і т.ін.

По статистиці ЦСУ, при обробці інформації на лічильно-аналітичних машинах на кожну цифру або літеру, що вводиться, припадає 50 сортувальних або арифметичних операцій. Укладачі проекту з важливим видом написали, що коли будуть використовуватися електронні машини, операцій буде у десять разів більше. Чому це так, одному Господу Богу відомо. Потім узяли кількість усіх папірців, помножили на 500 і одержали продуктивність, необхідну від ЕОМ, що треба, наприклад, установити у Архангельську та у Нукусі (у Каракалпакській АРСР). І у них вийшли смішні цифри: швидкість обчислень ЕОМ повинна складати близько 2 тисяч операції за секунду або близько того. І усе. От у такому виді подали проект до уряду.

Знову була створена комісія з приймання, мене хотіли зробити головою, але я відмовився з етичних міркувань. З цим погодилися. Після ознайомлення членів комісії з проектом обурилися представники Держплану, які заявили, що вони не всі концепції академіка Глушкова розділяють, але у його проекті хоча б було планування, а у цьому - одна статистика. Комісія практично одноголосно відкинула цей проект, за винятком мене. Я запропонував, з огляду на життєву важливість цієї справи для країни, визнати проект незадовільним, але перейти до розробки технічного проекту, доручивши це Міністерству радіопромисловості, Академії наук СРСР, Держплану. З цим не погодилися, мою пропозицію записали як особливу думку і доручили Держплану зробити наново ескізний проект.

Держплан зажадав на це два роки, а був уже 1966-й. До 1968 року мусолили-мусолили, але абсолютно нічого не зробили. І замість ескізного проекту підготували розпорядження Ради Міністрів СРСР про те, що, оскільки дуже мудро ліквідували раднаргоспи і відновили галузевий метод керування, то тепер нема про що піклуватися. Потрібно, щоб усі міністерства створили галузеві системи, а з них автоматично утвориться загальнодержавна система. Усі полегшено зітхнули - нічого робити не треба, і таке розпорядження було віддано. Утворилася ЗДАС - збірна солянка.


В.М.Глушкова згадує, що не раз, повертаючись із Москви, чоловік говорив: жахливо гнітить думка, що нікому нічого не потрібно. У ці роки під скло на столі Глушкова у його домашньому кабінеті, до раніше підсунутої записки лягла ще одна:


Сто разів я клятву говорив таку:

Сто років у в'язниці краще просумую,

Сто гір скоріше у ступі стовчу я,

Ніж істину тупиці розтлумачу.

"Бахвалан Махмуд"


Але справа була не стільки у "тупицях", скільки у свідомій дискредитації ідеї вченого.


Починаючи з 1964 р. (часу появи мого проекту) проти мене стали відкрито виступати вчені-економісти Ліберман, Белкін, Бірман та інші, багато хто з них потім виїхав у США та Ізраїль. Косигін, будучи дуже практичною людиною, зацікавився можливою вартістю нашого проекту. По попередніх підрахунках його реалізація обійшлася б у 20 мільярдів карбованців. Основну частину роботи можна зробити за три п'ятирічки, але тільки за умови, що ця програма буде організована так, як атомна і космічна. Я не приховував від Косигіна, що вона складніше космічної та атомної програм разом узятих і організаційно набагато важче, тому що торкає усе й усіх: і промисловість, і торгівлю, плануючі органи, і сферу керування, і т.ін. Вартість проекту орієнтовно оцінювалася у 20 мільярдів карбованців, робоча схема його реалізації передбачала, що вкладені у першій п'ятирічці перші 5 мільярдів карбованців наприкінці п'ятирічки дадуть віддачу понад 5 мільярдів, оскільки ми передбачили самоокупність витрат на програму. А усього за три п'ятирічки реалізація програми принесла б у бюджет не менше 100 мільярдів карбованців. І це ще дуже занижена цифра.

Але наші горе-економісти збили Косигіна тим, що, мовляв, економічна реформа взагалі нічого не буде коштувати, тобто буде коштувати рівно стільки, скільки коштує папір, на якому буде надрукована постанова Ради Міністрів, і дасть у результаті більше. Тому нас відставили убік і, більш того, стали ставитися з насторогою. І О.М.Косигін був незадоволений. Мене викликав П.Ю.Шелест і сказав, щоб я тимчасово припинив пропаганду ЗДАС і зайнявся системами нижнього рівня.

Отоді ми і почали займатися "Львівською системою". Дмитро Федорович Устинов запросив до себе керівників оборонних міністерств і дав їм команду робити усе, що говорить Глушков. Причому із самого початку було передбачено, щоб системи робилися для всіх галузей відразу, тобто якийсь зачаток загальнодержавності був.

Устинов дав команду, щоб нікого з економістів не пускали на підприємства. Ми могли спокійно працювати. І це заощадило нам час, дало можливість підготувати кадри. Для виконання роботи був створений ряд нових організацій - інститут Шихаєва, інститут Данильченко та ін. - у всіх галузях по інституту. Розставили людей і почали потихеньку працювати. А Інститут кібернетики АН України переключився в основному спочатку на "Львівську", а потім на "Кунцевську" системи - зайнялися так би мовити "низом".


Для керівництва роботою у оборонному комплексі був створений міжвідомчий комітет (МВК) дев'ятьох галузей під керівництвом міністра радіопромисловості П.С.Плешакова і рада директорів головних інститутів (РДГІ) оборонних галузей по керуванню економікою та інформатикою під керівництвом Юрія Євгеновича Антипова, члена військово-промислової комісії ВПК. Науковим керівником комітету і ради був В.М.Глушков.

Згадуючи про цей час, Ю.Є.Антипов пише:

"Починаючи з 1966 р. робота велася у такий спосіб: спочатку проблема, зв'язана зі створенням тієї або іншої автоматизованої системи, обговорювалася на РДГІ, потім розглядалася на МВК, а на засіданні ВПК приймалося остаточне рішення.

По цій схемі реалізувалися основні ідеї, висловлені Глушковим: розробка типових систем для підприємств і галузі, створення програмних методів планування і керування, перехід до системного проектування засобів передачі та обробки інформації, розвиток інфраструктур інформаційної індустрії, проблеми моделювання і керування та ін. Я думаю, що В.М.Глушкову пощастило у тому, що у "оборонці" знайшлися сили для реалізації його ідей".

Знайшлися вони і в Україні. З ініціативи Віктора Михайловича рішенням уряду України у Держплані УРСР був створений у 1971 р. спеціальний відділ із досить широкими повноваженнями, очолити який запросили, із схвалення академіка Глушкова, М.Т.Матвеєв. В даний час він директор Головного НДІ з проблем інформатики Міністерства економіки України, доктор економічних наук. Практично це був опорний відділ Глушкова, що, функціонуючи у Держплані УРСР, став провідником його наукової політики. З такою потужною основою відділу вдалося у найкоротший термін налагодити процес планомірного впровадження комп'ютерних технологій у народне господарство і почати проектування та практичне здійснення проектів РАСУ і РМОЦ в Україні. Багато років до смерті Віктора Михайловича Україна в СРСР займала лідируючі позиції з всієї проблематики.

"Роль і заслуги Віктора Михайловича у цьому важко переоцінити, - згадує про той пам'ятний час М.Т.Матвеєв. - Висока ефективність роботи всіх причетних до процесу комп'ютеризації обумовлювалася тим, що Віктор Михайлович будь-які питання вирішував у реальному часі, без затримок; розуміння проблематики і здатність знаходження шляхів реалізації, здавалось б нерозв'язних питань, у реальних умовах у академіка були приголомшливими: багатотижневих і багатомісячних чекань аудієнцій у Віктора Михайловича не практикувалося. Він активно і результативно захищав інтереси сфери комп'ютеризації на найвищому державному рівні. Віктор Михайлович був єдиним у цьому плані не тільки в Україні, але і у СРСР. Підтвердженням цьому є те, що утворився і підсилюється застій у цій найважливішій галузі після його смерті. Я не можу назвати жодного скільки-небудь серйозного державного акту, прийнятого з того часу, який би вдихнув нове життя у розпочату ним справу. Ми, його учні та однодумці, намагалися у пам'ять про нього просувати далі його ідеї і задуми, часто, дуже часто відчували непоправну втрату його. Глибоко переконаний, що він знайшов би вихід із сформованої зараз зовсім нелогічної і непоясненої кризової і небезпечної ситуації".

Дійсно, у численних наукових і публіцистичних статтях і монографіях В.М.Глушкова висловлювалися і розроблялися безліч ідей по удосконалення системи державного керування, зокрема, створення більш досконалих, у порівнянні з існуючими, способів регулювання виробничих і соціальних процесів, перегляду різного роду нормативів і розробці механізмів їхнього об'єктивного формування, створенню технічної бази узгодження виробничих програм у масштабі всієї країни, забезпеченню керівників інструментарієм для формування, моделювання та оцінки наслідків прийнятих рішень (система Дісплан, А.А.Бакаєв), по використанню більш справедливих розподільних механізмів, створенню такої системи обліку, при якій виявлялися б джерела нетрудових прибутків, впровадженню системи безгрошових розрахунків для всього населення та ін. Багато з цих ідей, які здавалися у той час занадто революційними, сьогодні набули нового актуального звучання.


Наприкінці 60-х років у ЦК КПРС і Раді Міністрів СРСР з'явилася інформація про те, що американці ще у 1966 році зробили ескізний проект інформаційної мережі (точніше, декількох мереж), тобто на два роки пізніше нас. На відміну від нас вони не сперечалися, а робили, і на 1969 рік у них був запланований пуск мережі АРПАНЕТ, а потім СЕЙБАР-ПАНЕТ та ін., що об'єднують ЕОМ, які встановлені у різних містах США.

Тоді затурбувалися і у нас. Я пішов до Кириленко і передав йому записку про те, що треба повернутися до тих ідей, що були у моєму проекті. "Напиши, що треба робити, створимо комісію", - сказав він. Я написав приблизно таке: "Єдине, що прошу зробити, - це не створювати по моїй записці комісію, тому що практика показує, що комісія працює за принципом віднімання розумів, а не додавання, і будь-яку справу здатна загубити". Але проте комісія була створена. Головою призначили В.О.Кирилліна (голову ДКНТ), а мене заступником.

Комісія була ще більш високого рівня - за участю міністра фінансів, міністра приладобудування та ін. Вона повинна була підготувати проект рішення по створенню ЗДАС. І ми повинні були винести ці матеріали на розгляд Політбюро ЦК КПРС, а Політбюро уже вирішувало, що піде на З'їзд.

Робота почалася. і отут я основну увагу приділив вже не стільки суті справи, оскільки у проекті вона містилася, скільки механізму реалізації ЗДАС. Справа у тому, що у Корольова або Курчатова був шеф із боку Політбюро, і вони могли прийти до нього і відразу вирішити будь-яке питання. Наше лихо було у тому, що по нашій роботі така особа була відсутня. А питання були тут більш складні, тому що торкали політику, і будь-яка помилка могла мати трагічні наслідки. Тому тим більше був важливий зв'язок із кимсь із членів Політбюро ЦК КПРС, тому що це завдання не тільки науково-технічне, але насамперед політичне.

Ми передбачали створення Державного комітету по удосконаленню керування (Держкомупра), наукового центру при ньому у складі 10-15 інститутів, причому інститути вже майже усі існували у той час - потрібно було створити наново лише один, головний. Інші можна було забрати з галузей або Академії наук або частково підпорядкувати. І повинен бути відповідальний за всю цю справу від Політбюро.

Усе йшло гладко, усі погоджувалися. У цей час уже був опублікований проект директив XXVІ з'їзду, що включав усі наші формулювання, підготовлені на комісії. На Політбюро двічі розглядалося наше питання. На одному засіданні була розглянута суть справи, із нею погодилися і сказали, що ЗДАС треба робити. А от як робити - Держкомупр або щось інше, - це викликало суперечку. Мені вдалося "додавити" усіх членів комісії, один Гарбузов не підписав наші пропозиції. Але ми все-таки внесли їх на Політбюро.

А коли ми прийшли на засідання (а воно, до речі, проходило у колишньому кабінеті Сталіна), то Кириллін мені шепнув: щось, мов, відбулося, але що - він не знає. Питання розглядалося на засіданні, без Генерального секретаря (Брежнєв виїхав у Баку на святкування 50-річчя радянської влади у Азербайджані), і Косигіна (він був у Єгипті на похороні А.Насера). Вів засідання Суслов. Спочатку дали слово Кирилліну, потім мені. Я виступив коротко, але питань було задано дуже багато. Я відповів на усі. Потім були запрошені заступники Косигіна, виступив Байбаков. Він сказав так: "Смирнов підтримав, і, загалом, усі заступники голови підтримали наші пропозиції. Я чув, що тут є заперечення у товариша Гарбузова (міністра фінансів). Якщо вони стосуються збільшення апарата, то я вважаю справу настільки важливою, що якщо Політбюро тільки у цьому вбачає труднощі, то нехай мені дадуть доручення, як голові Держплану, і я внесу пропозицію про ліквідацію трьох міністерств (скоротити або об'єднати) і тоді знайдеться штат для цієї справи".

К.Б.Руднєв (міністр ПСА та СУ. - Прим. авт.) відокремився. Він підписав наш документ, але тут виступив і сказав, що це, може, передчасно - якось так.

Гарбузов виступив так, що сказане ним годиться для анекдоту. Вийшов на трибуну і звертається до Мазурова (він тоді був першим заступником Косигіна). От, мовляв, Кирило Трохимович, за вашим дорученням я їздив у Мінськ, і ми оглядали птахівницькі ферми. І там на такій-то птахівницькій фермі (назвав її) птахівниці самі розробили обчислювальну машину.

Отут я голосно засміявся. Він мені погрозив пальцем і сказав: "Ви, Глушков, не смійтеся, тут про серйозні речі говорять". Але його Суслов перебив: "Товариш Гарбузов, ви ще отут не голова, і не ваша справа наводити порядок на засіданні Політбюро". А він - як ні у чому не бувало, така самовпевнена і самозакохана людина, продовжує: "Три програми виконує: вмикає музику, коли курка знесла яйце, світло вимикає та вмикає і все таке інше. На фермі яйценосність підвищилася". От, говорить, що нам треба робити: спочатку всі птахоферми у Радянському Союзі автоматизувати, а потім уже думати про всякі дурості начебто загальнодержавної системи. (А я, правда, тут засміявся, а не тоді). Гаразд, не у цьому справа.

Була винесена контрпропозиція, що усе знижувало на порядок: замість Держкомупра - Головне управління з обчислювальної техніки при ДКНТ, замість наукового центру - ВНДІПОУ і т.ін. А завдання залишалося незмінним, але воно техніціюзувалося, тобто змінювалося убік Державної мережі обчислювальних центрів, а що стосувалося економіки, розробки математичних моделей для ЗДАС і т.д. - усе це змазали.

Під кінець виступає Суслов і говорить: "Товариші, можливо, що ми робимо зараз помилку, не приймаючи проект повною мірою, але це настільки революційне перетворення, що нам важко зараз його здійснити. Давайте поки спробуємо от так, а потім буде видно, як бути". І питає не Кирилліна, а мене: "Як ви думаєте?". А я говорю: "Михайле Андрійовичу, я можу вам лише одне сказати: якщо ми зараз цього не зробимо, то у другій половині 1970-х років радянська економіка стикнеться з такими труднощами, що все одно до цього питання прийдеться повернутися". Але з моєю думкою не порахувалися, прийняли контрпропозицію.

Ну, і робота закрутилася. Так, як і тоді, коли створювалася моя перша комісія у 1962 р., то одночасно у ДКНТ було створено Головне управління з обчислювальної техніки. Воно пропрацювало два з зайвим роки, а потім, коли відновили міністерства та утворилося міністерство Руднєва, то управління у 1966 р. ліквідували і Руднєв забрав відтіля людей до себе у Міністерство приладобудування і засобів автоматизації. А тепер його відтворили наново.

Десь у листопаді мене запрошує Кириленко. Я прийшов у його приймальну на Старій площі без двох хвилин десять. Там сидів наш ракетний міністр С.О.Афанасьєв, якого викликали на 10.10. Питає мене: "У вас коротке питання?" А я йому відповідаю, що не знаю, навіщо мене покликали. Заходжу першим. Встає Андрій Павлович, поздоровляє і говорить.

"Призначаєшся першим заступником Кирилліна (на те місце, що займає зараз Д.Г.Жимерин). Я вже погодив це з Леонідом Іллічем, він запитав - може, йому поговорити з тобою, але я відповів - не треба, я сам все улагоджу". "Андрій Павлович, - відповідаю я йому, - а ви зі мною попередньо поговорили на цю тему? А може, я не згодний? Ви ж знаєте, що я заперечував, я вважаю, що, у тому вигляді, як воно зараз прийнято, рішення здатне тільки спотворити ідею, нічого з цього не вийде. І якщо я прийму вашу пропозицію, то винними будемо ми з вами: я вніс пропозицію, ви підтримали, мене призначили, дали, начебто, у руки все, - а нічого немає. Ви - розумна людина, розумієте, що з таких позицій навіть просту ракету зробити не можна, не те що побудувати нову економічну систему керування державою".

Сіли ми, і почав він мене умовляти. Мов, ви мене ставите у незручне становище перед Леонідом Іллічем, я йому сказав, що усе улагоджено. А я не піддаюся. Тоді він перейшов на міцні слова і вирази, а я - все одно. Потім знову на м'які, знову на міцні. Загалом, за годину з зайвим він мене відпустив. Так ми ні про що і не домовилися. Він навіть не попрощався зі мною, і ми до XXІV з'їзду КПРС із ним, коли зустрічалися, не віталися і не розмовляли.

Пізніше стосунки відновилися. А тоді він свого друга Жимерина запропонував заступником Кирилліна. А я погодився бути науковим керівником ВНДІПОУ.

Тим часом почалася вакханалія у західній пресі. Спочатку фактично ніхто нічого не знав про наші пропозиції, вони були секретними. Перший документ, що з'явився у пресі, - це був проект директив XXІV з'їзду, де було написано про ЗДАС, ДМОЦ і т.ін.

Першими захвилювалися американці. Вони, звичайно, не на війну з нами роблять ставку - це тільки прикриття, вони прагнуть гонкою озброєнь задавити нашу економіку, і без того слабку. і, звичайно, будь-яке зміцнення нашої економіки - це для них найстрашніше з усього, що тільки може бути. Тому вони відразу відкрили вогонь по мені з усіх можливих калібрів. З'явилися спочатку дві статті: одна у "Вашингтон пост" Віктора Зорзи, а інша - у англійській "Гардіан". Перша називалася "Перфокарта керує Кремлем" і була розрахована на наших керівників. Там було написане наступне: "Цар радянської кібернетики академік В.М.Глушков пропонує замінити кремлівських керівників обчислювальними машинами". Ну і так далі, низькопробна стаття.

Стаття у "Гардіан" була розрахована на радянську інтелігенцію. Там було сказано, що академік Глушков пропонує створити мережу обчислювальних центрів із банками даних, що це звучить дуже сучасно, і це більш передове, що є зараз на Заході, але робиться не для економіки, а насправді це замовлення КДБ, спрямоване на те, щоб сховати думки радянських громадян у банки даних і стежити за кожною людиною.

Цю другу статтю усі "голоси" передали різними мовами Радянського Союзу і країн соціалістичного табору.

Потім пішла ціла серія передруків цих брудних пасквілів у інших головних капіталістичних газетах - і американських, і західноєвропейських, і серія нових статей. Тоді ж почали траплятися дивні речі. У 1970 році я летів із Монреаля до Москви літаком ІЛ-62. Досвідчений льотчик відчув якісь негаразди, коли ми летіли вже над Атлантикою, і повернув назад. Виявилося, що у пальне щось підсипали. Слава Богу, усе обійшлося, але так і залишилося загадкою, хто і навіщо це зробив. А трохи пізніше у Югославії на нашу машину ледве не налетіла вантажівка, - наш шофер чудом зумів вивернутись.

І вся наша опозиція, зокрема економічна, на мене накинулася. На початку 1972 р. у "Известиях" була опублікована стаття "Уроки електронного буму", написана Мільнером, заступником Г.А.Арбатова - директора інституту Сполучених Штатів Америки. У ній він намагався довести, що у США попит на обчислювальні машини впав. У ряді пояснювальних записок у ЦК КПРС від економістів, що побували у відрядженнях до США, використання обчислювальної техніки для управління економікою порівнювалося з модою на абстрактний живопис. Мов капіталісти купують машини тільки тому, що це модно, щоб не показатися несучасними.

Це усе дезорієнтувало керівництво.

Так, я забув сказати, що ще сприяло негативному рішенню по нашій пропозиції. Справа у тому, що Гарбузов сказав Косигіну, що Держкомупр стане організацією, за допомогою якої ЦК КПРС буде контролювати, чи правильно Косигін і Рада Міністрів у цілому управляють економікою. І цим налаштував Косигіна проти нас, а раз він заперечував, то, природно, пропозиція про Держкомупр не могла бути прийнятою. Але це стало відомо мені років через два.

А далі була розпочата кампанія на переорієнтацію основних зусиль і засобів на управління технологічними процесами. Цей удар був дуже точно розрахований, тому що і Кириленко, і Леонід Ілліч - технологи за освітою, тому це їм було близьке і зрозуміле.

У 1972 р. відбулася Всесоюзна нарада під керівництвом А.П.Кириленка, на якій головний крен було зроблено у бік керування технологічними процесами з метою сповільнити роботи з АСК, а АСК ТП дати повний хід.

Звіти, що направлялися у ЦК КПРС, були, по-моєму, вміло організованою, американським ЦРУ, кампанією дезінформації проти спроб поліпшення нашої економіки. Вони правильно розрахували, що така диверсія - найбільш простий спосіб виграти економічне змагання, дешевий і надійний. Мені вдалося дещо зробити, щоб протидіяти цьому. Я попросив нашого радника з науки у Вашингтоні скласти доповідь про те, як "упала" популярність машин у США насправді, яку колишній посол Добринін надіслав у ЦК КПРС. Такі доповіді, особливо посла у головній державі, розсилались усім членам Політбюро і ті їх читали. Розрахунок був вірним, і це трохи пом'якшило удар. Так що цілком ліквідувати тематику по АСК не вдалося.


"ЗДАС - згас!" - злословили вороги вченого в СРСР і за кордоном.

І все-таки старання Глушкова не пропали марно. Косигін якось запитав його: а чи можна побачити що-небудь із того, про що ви постійно говорите? Глушков порекомендував ознайомитися з тим, що зроблено у оборонній промисловості, зокрема, у інституті, керованому І.А.Данильченко, що був тоді головним конструктором по АСК і впровадженню обчислювальної техніки у оборонну промисловість. Глушков був науковим керівником цих робіт і був упевнений, що вони справлять на Косигіна велике враження.

Про те, що голова Ради Міністрів збирається відвідати інститут, Данильченко дізнався від міністра оборонної промисловості С.А.Звєрєва, що зателефонував йому напередодні візиту. У цей час Глушкова у Москві не було. Данильченко вважав, що високих гостей повинен приймати науковий керівник, він вже не зміг нічого зробити. Довелося обмежитися розмовою з Глушковим по телефону.

О десятій годині ранку в інститут приїхав Косигін, міністр оборони Устинов, міністри основних галузей промисловості. (Далі я розповідаю зі слів Данильченко).

Візит тривав день - до одинадцятої години ночі.

Данильченко розповів гостям про типову АСК для оборонних підприємств, про тільки що створену мережу передачі даних, про використання обчислювальної техніки на підприємствах оборонних галузей. Усе йшло "гладко", почувалося, що відвідувачі задоволені побаченим і почутим.

Коли візит наближався до кінця (була дев'ята година вечора) і, здавалося, що він благополучно закінчиться, Косигін зненацька сказав:

- За наявними відомостями, у одній із головних західних країн підготовлена доповідь про виробництво і застосування обчислювальної техніки у СРСР. Там сказано, що машин у нас менше і вони гірші й у той же час недовикористовуються. Чому це відбувається? І чи правильно це?

Данильченко розумів, як багато залежить від того, що він скаже, і, намагаючись зібратися з думками, згадав пораду Глушкова: у будь-яких ситуаціях говорити тільки правду!

- Так! Усе це вірно! - відповів він.

- Причини? - різко запитав Косигін.

- Не дотримується основний принцип керівника, висунутий академіком Глушковим, - принцип першої особи! Керівники країни психологічно не сприймають ЕОМ, і це негативно впливає на розвиток і використання обчислювальної техніки у країні!

Косигін уважно слухав, інші мовчали, поглядаючи то на голову Ради Міністрів, то на відповідача.

Данильченко - він був генералом, - немов рапортуючи, продовжував:

- Головне завдання - перебороти психологічний бар'єр у вищій сфері керівництва. Інакше ні Глушков, ні я, ніхто інший нічого не зробить. Треба навчити верхні ешелони влади обчислювальній техніці, показати її можливості, повернути керівників обличчям до нової техніки. Академік Глушков писав про це у ЦК КПРС і Раду Міністрів СРСР, але безрезультатно. Він просив мене сказати про це! О.М.Косигін спокійно вислухав глибоко схвильованого Данильченко і, не підводячи ніяких підсумків, попрощався і поїхав, захопивши із собою міністра оборонної промисловості Звєрєва.

Інші вирішили почекати яких-небудь звісток про реакцію Косигіна. О пів на дванадцяту ночі зателефонував Звєрєв і попросив до телефону Устинова.

- Косигін дуже задоволений зустріччю, - сказав він, - тепер будуть великі зміни!

І вони дійсно почалися. Спочатку була організована, спеціальна школа, перетворена через три місяці у Інститут керування народним господарством.

У першому складі слухачів були союзні міністри, у другому - міністри союзних республік, після них - їхні заступники та інші відповідальні особи. Лекції на першому потоці читав Косигін. Він же був присутній на випуску слухачів школи, яким, до речі сказати, довелося здавати справжні іспити.

Лекції читалися Глушковим, іншими провідними вченими країни.

І справа пішла! Принцип "першої особи" Глушкова спрацював! Міністри, розібравшись, у чому справа, самі стали виявляти ініціативу. Багато чого було зроблено. Але коли Косигіна не стало, "принцип першої особи" знову спрацював, цього разу у зворотний бік.


Під час підготовки XXV з'їзду КПРС була спроба взагалі вилучити слово ЗДАС із проекту рішення. Я написав записку у ЦК КПРС, коли був вже опублікований проект "Основних напрямків", і запропонував створювати галузеві системи керування з наступним об'єднанням їх у ЗДАС. І це було прийнято.

При підготовці XXVІ з'їзду було те ж саме. Але ми краще підготувалися: передали матеріали у комісію, що складала промову Брежнєва (звітна доповідь). Я зацікавив майже всіх членів комісії, самий головний із тих, хто готував промову, - Цуканов - з'їздив в інститут до Данильченко, після чого він обіцяв наші пропозиції проштовхувати. Спочатку хотіли їх включити у промову Брежнєва на Жовтневому (1980) пленумі ЦК КПРС, потім намагалися включити у звітну доповідь, але вона була і так занадто довгою, довелося багато чого викинути. Проте у звітній доповіді про обчислювальну техніку було сказано більше, ніж хотіли спочатку.

Мені порадили розгорнути кампанію за створення ЗДАС у "Правді". Редактор цієї газети мене підтримав. І те, що моїй статті дали заголовок "Справа всієї країни" (стаття у "Правді" називалася "Для всієї країни"), навряд чи було випадковістю. "Правда" - орган ЦК КПРС, виходить, статтю там обговорювали і схвалили.Віктор Михайлович Глушков. Життя та творчість. Зміст    Нехай надішле танк!