Перший в континентальній Європі комп'ютер з програмою, яка зберігається в пам'ятіСергій Олексійович Лебедєв. Життя та творчістьКомп'ютери, створені під керівництвом С.О.ЛебедєваІлюстрації. Література. Додаткові матеріали

Електронні обчислювальні машини (ЕОМ), створені під керівництвом С.О. Лебедєва

70 років створення комп'ютера "МЭСМ"
Перші ЕОМ, "МЭСМ", "СЭСМ". Київський період
Універсальні ЕОМ. Московський період
Спеціалізовані ЕОМ
Характеристики перших
вітчизняних та зарубіжних комп'ютерів

Додаткові матеріали

Перші ЕОМ. Київський період

"МЭСМ"

"МЭСМ" була розташована в залі площею 60 м2.
Загальна кількість електронних ламп складала близько 3500 тріодів і близько 2500 діодів, у тому числі в запам'ятовуючому пристрої 2500 тріодів і 1500 діодів.
Сумарна споживана потужність - близько 25 квт.

1. Система рахунку - двійкова з фіксованою комою.

2. Кількість розрядів - 16 і один на знак.

3. Вид запам'ятовуючого пристрою - на тригерних комірках з можливістю використання магнітного барабана.

4. Ємність запам'ятовуючого пристрою - 31 для чисел і 63 для команд.

5. Ємність функціонального пристрою - 31 для чисел і 63 для команд.

6. Операції які виконуються: додавання, віднімання, множення, ділення, зсув, порівняння з урахуванням знаку, порівняння за абсолютною величиною, передача керування, передача чисел з магнітного барабана, додавання команд, зупинка.

7. Система команд - триадресна.

8. Арифметичний пристрій - один, універсальний, рівнобіжної дії, на тригерних комірках.

9. Система введення чисел - послідовна.

10. Швидкість роботи - близько 3000 операцій за хвилину.

11. Введення початкових даних - з перфораційних карт або за допомогою набору кодів на штекерному комутаторі.

12. Знімання результатів - фотографування або за допомогою електромеханічного друкуючого пристрою.

13. Контроль - системою програмування.

14. Визначення несправностей - спеціальні тести і перехід на ручну або напівавтоматичну роботу.

15. Площа приміщення - 60 м2.

16. Кількість електронних ламп-тріодів близько 3500, діодів 2500.

17. Споживана потужність - 25 квт.

"СЭСМ"

Спеціалізована електронна лічильна машина для розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь і обчислення кореляційних функцій.

1. Система числення - двійкова з фіксованої комою.

2. Числа, що вводяться в машину - коефіцієнти, вільні члени, ординати кривих - є дробовими величинами.

3. Виведені результати обчислень - правильні дроби.

4. Число розрядів після коми - 28.

5. Поточний автоматичний контроль порядку величин одержуваних приростів невідомих.

6. Результати розрахунків у десятковій системі з точністю до сьомого розряду.

Основні ідеї побудови "СЭСМ" висунуті С.О.Лебедєвим. Головний конструктор З.Л.Рабінович.

Універсальні ЕОМ. Московський період

"БЭСМ"

Технічні характеристики: швидкодія - 8-10 тис. операцій за секунду, подання чисел із плаваючою комою, розрядність 39, система лампових елементів, зовнішня пам'ять на магнітних барабанах (2 по 512 слів) і магнітних стрічках (4 по 30 тис. слів), пристрій вводу з перфострічки (1200 чисел за хвилину), цифродрук (1200 чисел за хвилину), фотодрук (200 чисел за секунду).

Прийнята Державною комісією в 1953 р. з оперативною пам'яттю на ртутних трубках (1024 слова); на початку 1955 р. з оперативною пам'яттю на потенціолоскопах (1024 слова); у 1957 р. з оперативною пам'яттю на феритних сердечниках (2047 слів). Діодний задаючий пристрій на 376 39-розрядних слів.

Принципові особливості:

1. Перша вітчизняна швидкодіюча ЕОМ на електронних лампах (5 тис. ламп).

2. Блокова конструкція.

3. Випробувано три види оперативної пам'яті - на ртутних трубках, потенціолоскопах, феритах.

4. Плаваюча кома; можливість роботи з фіксованою комою і подвоєною розрядністю.

5. Паралельний принцип дії.

Головний конструктор академік АН УРСР С.О.Лебедєв.

"БЭСМ-2"

Серійний варіант ЕОМ "БЭСМ" АН СРСР.

Основні технічні характеристики аналогічні характеристикам "БЭСМ" АН СРСР.

Принципові особливості:

1. Запам'ятовуючий оперативний пристрій, на феритних сердечниках. Ємність 2048 39-розрядних чисел. Час вибірки 10 мс.

2. Широке застосування напівпровідникових діодів. Кількість напівпровідникових діодів 5 тис., електронних ламп 4 тис., кількість феритних сердечників 200 тис.

3. Удосконалена (малоблочна) конструкція, що значно підвищила надійність і зручність експлуатації. Застосовано рознімання з плаваючими контактами.

На серійних машинах "БЭСМ-2" розв'язано сотні тисяч задач чисто теоретичних, прикладної математики, інженерних та ін. Зокрема, розраховувалася траєкторія польоту ракети, що доставила вимпел Радянського Союзу на Місяць.

Машина розроблена і впроваджена в народне господарство колективами Інституту точної механіки та обчислювальної техніки (ІТМ та ОТ) АН СРСР і заводу ім. Володарського м. Казань. Серійно випускалася з 1958 р.

Головний конструктор - Герой Соціалістичної праці академік С.О.Лебедєв.

ЕОМ "М-20"

Технічні характеристики: швидкодія 20 тис. операцій за секунду, оперативна пам'ять на феритних сердечниках ємністю 4096 слів, подання чисел із плаваючою комою, розрядність 45, система елементів - лампові і напівпровідникові схеми, зовнішня пам'ять - магнітні барабани і стрічки.

Введена в дію в 1958 р. Випускалася серійно.

Принципові особливості:

1. Вперше у вітчизняній практиці застосована автоматична модифікація адреси.

2. Суміщення роботи арифметичного пристрою і вибірки команд із пам'яті.

3. Введення буферної пам'яті для масивів, що видаються на друк. Суміщення друку з розрахунком.

4. Використання цілком синхронної передачі інформації в логічних ланцюгах.

5. Використання накопичувачів на магнітній стрічці (НМC) із швидким пуском і зупинкою.

6. Для "М-20" розроблена одна з перших операційних систем "ИС-2" (Інститут прикладної математики АН СРСР).

У постанові президії АН СРСР від 20 лютого 1959 р. говорилося:

"... створення машини "М-20" є видатним досягненням у розвитку радянської техніки універсальних цифрових обчислювальних машин. По своїй швидкодії машина "М-20" перевершує існуючі вітчизняні і серійні закордонні математичні обчислювальні машини.

Завдяки великій швидкодії, досконалості логічної структури і розвитої системи оперативних і зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв, а також високого ступеня надійності машини, вона дозволяла вирішити переважну більшість сучасних складних задач, висунутих галузями науки і техніки."

Головний конструктор - Герой Соціалістичної праці академік С.О.Лебедєв. Заступники головного конструктора - М.К.Сулим, М.Р.Щура-Бура, В.Я.Алексєєв, О.П.Васил'єв, П.П.Головистиков, В.Н.Лаут, В.А.Мельников, А.А.Соколов, М.В.Тяпкін, А.С.Федоров, O.K.Щербаков.

"БЭСМ-4"

Технічні характеристики: швидкодія 20 тис. операцій за секунду, оперативна пам'ять на феритних сердечниках ємністю 16384 слова, подання чисел із плаваючою комою, розрядність 45, система елементів - напівпровідникові схеми, зовнішня пам'ять на магнітному барабані.

Введена в експлуатацію у 1962 р.

З 1962 по 1966 р. серійно випускалася під марками "БЭСМ-3М" та "БЭСМ-4".

Принципові особливості:

1. Використано напівпровідникові елементи.

2. Машина програмно сумісна з ЕОМ "М-20".

3. Передбачено можливість підключення другого оперативного запам'ятовуючого пристрою (ОЗП) на феритних сердечниках ємністю 16384 45-розрядних двійкових слів.

4. Робота з віддаленими об'єктами по каналах зв'язку. Чотири входи з телефонних і 32 входи з телеграфних ліній зв'язку з відповідними швидкостями - 1200 і 50 бод.

Машини "БЭСМ-4" застосовувалися для розв'язання різноманітних задач у обчислювальних центрах, наукових лабораторіях для автоматизації фізичного експерименту та ін.

Машина розроблена і впроваджена в народне господарство колективами СКБ ІТМ і ОТ АН СРСР і заводу ім. Володарського.

Головний конструктор - канд. техн. наук Олег Павлович Васильєв. Науковий керівник - академік Сергій Олексійович Лебедєв. Розробники: В.Глоба, А.Гостева, Г.Грибов, А.Гризлов, В.Добротенко, Н.Ігрицький, Ю.Коноплев, Л.Ленгник, В.Макаров, Ю.Нікішин, Л.Федорова, Л.Смирнова, С.Судариков, В.Солдатенков, М.Тяпкин, В.Черемисов, Ю.Яковлева.

"БЭСМ-6"

Технічні характеристики: швидкодія 1 млн. операцій за секунду, оперативна пам'ять 64-128К 50-розрядних слів, час циклу ОЗП 2 мкс, час вибірки 0,8 мкс, подання чисел із плаваючою комою, розрядність 48, паралельний обмін по шести каналам зовнішньої пам'яті і 32 каналам зв'язку.

Принципові особливості:

1. Система елементів із широкими логічними можливостями і парафазною синхронізацією.

2. Глибоке суміщення виконання команд на основі асинхронної конвеєрної структури.

3. Використання асоціативної надшвидкодіючої буферної пам'яті.

4. Перше використання віртуальної пам'яті у вітчизняних машинах.

5. Використання "магазинного" способу звернення до пам'яті.

6. Сполучений із розрахунком паралельний обмін масивами з двома магнітними барабанами і чотирма магнітними стрічками.

7. Операційна система з багатопрограмним режимом роботи.

У акті Державної комісії, що приймала "БЭСМ-6", відзначено: "БЭСМ-6" стала першою у країні машиною, що має швидкодію близько 1 млн. одноадресних операцій за секунду і використовує систему елементів із тактовою частотою 9 МГц. Висока тактова частота елементів зажадала від розроблювачів нових оригінальних конструктивних рішень для скорочення довжини з'єднань елементів і зменшення паразитних ємностей. Висока швидкодія машини забезпечується раціональною побудовою арифметичного пристрою, суміщенням роботи окремих пристроїв машини, узгодженням часу роботи пам'яті й арифметичного пристрою за рахунок поділу оперативної пам'яті на ряд блоків і застосуванням самоорганізуючої надшвидкодіючої буферної пам'яті на швидких регістрах.

Комісія з задоволенням відзначає, що "БЭСМ-6" має основні структурні особливості сучасних високопродуктивних машин, що дозволяють використовувати її в мультипрограмному режимі й у режимі поділи часу: системою переривання, апаратом захисту пам'яті, апаратом захисту команд, апаратом присвоєння адрес, магазинною організацією виконання команд.

Високі показники машини отримані при порівняно невеличкій кількості напівпровідникових приладів (близько 60 тис. тріодів і 180 тис. діодів), що показує раціональність прийнятих схемних рішень".

Обчислювальні машини "БЭСМ-6" випускалися 17 років і використовувалися у обчислювальних центрах і багатьох галузях народного господарства.

Розроблена колективом ІТМ і ОТ АН СРСР разом із заводом САМ м.Москва. Випускалася серійно з 1967 р.

Головний конструктор - Герой Соціалістичної праці академік С.О.Лебедєв, заступники головного конструктора - В.А.Мельников, Л.Н.Корольов. За розробку і впровадження машини "БЭСМ-6" С.О.Лебедєв, В.А.Мельников, Л.Н.Корольов, Л.А.Зак, В.Н.Лаут, А.А.Соколов, В.І.Смирнов, О.М.Томілін, М.В.Тяпкін були визнані гідними Державної премії.

"АС-6"

Технічні характеристики: модульна організація, уніфіковані канали обміну, швидкодія центрального процесора 1,5 млн. операцій за секунду, ємність оперативної пам'яті 7752 кбайт, довжина слова центрального процесора 48 розрядів, швидкодія периферійного процесора 150 тис. операцій за секунду, максимальна пропускна спроможність каналу першого рівня 1,3 млн. слів за секунду, другого 1,5 Мбайт/сек., кількість зовнішніх абонентів периферійної машини до 256.

Принципові особливості:

1. Об'єднання модулів за допомогою уніфікованих каналів дозволило організувати децентралізовані багатомашинні комплекси мережного типу, що адаптуються до вимог замовників.

2. Ефективна реалізація мов високого рівня і багаторівневої системи захисту на основі механізмів стека стану.

3. Операційна система, побудована за принципом децентралізації, забезпечує роботу в пакетному режимі, режимі видалень пакетного опрацювання, у режимі поділи часу й у режимі реального часу.

4. Апаратура й операційна система відновлюють працездатність системи при збоях процесорів, збоях і відмовах зовнішніх пристроїв, виході з ладу апаратних модулів.

5. Гнучка апаратно-програмна організація периферійної системи на основі використання уніфікованих каналів і периферійних машин, що дозволяють реалізувати практично будь-які алгоритми обслуговування пристроїв і абонентів.

Використовувалася для опрацювання інформації і керування в системах космічного експерименту, а також у ряді обчислювальних центрів для рішення задач у різноманітних галузях науки і техніки.

Машина розроблена колективом ІТМ і ОТ АН СРСР разом із заводом "САМ" м.Москва.

Головні конструктори - Герой Соціалістичної праці академік С.О.Лебедєв, В.А.Мельников, А.А.Соколов. Заступники головних конструкторів - Л.Н.Корольов, В.П.Іванников, В.І.Смірнов, Л.А.Теплицький, Л.А.Зак, В.Л.Лі.

Спеціалізовані ЕОМ

"Диана-1", "Диана-2"

Закінчення розробки і проведення іспитів у 1955 р. Основні характеристики: ЕОМ послідовної дії з комутуємою програмою опрацювання. "Диана-2" - фіксована кома, розрядність 10, система команд одноадресна, кількість команд 14, об'єм командної пам'яті 256, ЗП констант, оперативна пам'ять на магнітострикційних лініях затримки.

Принципові особливості:

1. Автоматичне знімання даних з оглядової радіолокаційної станції із селекцією об'єкта від шумів і розрахунок траєкторії прямування.

2. Застосування в логічних елементах мініатюрних радіоламп і пам'яті на магнітострикційних лініях затримки.

3. Перетворення інтервалів часу і кутових положень у числові розміри.

Керівники робіт - С.О.Лебедєв, Д.Ю.Панов, B.C.Бурцев, Г.Т.Артамонов.

ЕОМ "М-40"

Технічні характеристики: швидкодія до 40 тис. операцій за секунду, оперативна пам'ять на феритних сердечниках ємністю 4096 слів, цикл 6 мкс, подання чисел із фіксованою комою, розрядність 36, система елементів лампова і ферит-транзисторна, зовнішня пам'ять - магнітний барабан ємністю 6 тис. слів.

Машина працювала в комплексі з апаратурою процесора обміну з абонентами системи й апаратурою збереження часу.

Принципові особливості:

1. Плаваючий цикл керування операціями.

2. Система переривань.

3. Вперше використано суміщення операцій з обміном.

4. Мультиплексний канал обміну.

5. Робота в замкнутому контурі керування в якості керуючої ланки.

6. Робота з віддаленими об'єктами по радіорелейним дуплексним лініям зв'язку.

7. Вперше введена апаратура збереження часу.

8. Застосування ферит-транзисторних елементів.

Головний конструктор - С.О.Лебедєв. Відповідальний виконавець - B.C.Бурцев.

ЕОМ "М-50"

Модифікація "М-40", розрахована на застосування в якості універсальної ЕОМ. Подання чисел із плаваючою комою. Введена в дію у 1959 р. На базі "М-40" і "М-50" був створений двомашиний комплекс.

Головний конструктор С.О.Лебедєв. Відповідальний виконавець - B.C.Бурцев.

ЕОМ "5Э92"

Модифікація "М-50", розрахована на застосування в якості комплексу опрацювання даних.

Принципові особливості: широке застосування ферит-транзисторних елементів у низькочастотних пристроях, застосування спеціально розробленої контрольно-реєструючої апаратури, із можливістю дистанційного запису інформації, що надходить із високочастотних каналів зв'язку.

Головний конструктор - С.О.Лебедєв. Відповідальний виконавець - B.C.Бурцев.

За розробку "М-40" і "М-50" С.О.Лебедєв і B.C.Бурцев визнані гідними Ленінської премії 1966 р.


ЕОМ "5Э92б"

Аванпроект 1960 р., ескізний проект 1961 р.

Міжвідомчі випробування 1964 р.

Випробування комплексу з восьми машин 1967 р.

Технічні характеристики: швидкодія великої машини 500 тис. операцій за секунду, малої машини 37 тис. операцій за секунду, подання чисел із фіксованою комою, розрядність 48, ємність оперативної пам'яті 32 тис. слів, побудована по модульному принципу, цикл 2 мкс, робота по 28 телефонних і 24 телеграфним дуплексним лініях зв'язку, елементна база - дискретні напівпровідники, повний апаратний контроль, проміжна пам'ять - 4 магнітних барабана по 16 тис. слів кожний.

Принципові особливості:

1. Одна з перших цілком напівпровідникових ЕОМ.

2. Двухпроцесорний комплекс із загальним полем оперативної пам'яті.

3. Повний апаратний контроль.

4. Можливість створення багатомашинних систем із загальним полем зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв.

5. Можливість автоматичного почергового резервування машин у системі.

6. Розвинута система переривань з апаратним і програмним пріоритетом.

7. Робота з віддаленими об'єктами по дуплексним телефонним і телеграфним лініям.

Головний конструктор - С.О.Лебедєв. Заступник головного конструктора - B.C.Бурцев.

ЕОМ "5Э51"

Модифікація "5Э92б" подання чисел із плаваючою комою, механізм базування, захист оперативної пам'яті і каналів обміну; робота декількох операторів у мультипрограмному режимі.

Головний конструктор - С.О.Лебедєв. Заступник головного конструктора - B.C.Бурцев.


ЕОМ "5Э65"

Ескізний проект - 1965 р. Технічний проект - 1968 р.

"5Э65" - високопродуктивний обчислювальний комплекс спеціального застосування, що забезпечує проведення досліджень у реальному масштабі часу в польових умовах із високим ступенем достовірності за рахунок застосування пам'яті з неруйнуючим зчитуванням, повного апаратного контролю, засобів усунення наслідків збоїв. Ефективності обчислювального процесу сприяли змінна довжина слова (12, 24, 36 розрядів), магазинна організація арифметичного пристрою. З застосуванням комплексу були зроблені дослідження різноманітних бортових засобів радіовимірювань і радіонавігації в атмосфері і космосі.

Головний конструктор - С.О.Лебедєв. Заступник головного конструктора - І.К.Хайлов.

ЕОМ "5Э67"

"5Э67" - багатомашинний високопродуктивний комплекс на базі модифікованої "5Э65" із загальним полем зовнішньої пам'яті, апаратно-програмними засобами реконфігурації на рівні машин. Комплекс забезпечує роботу в жорстких кліматичних умовах. За участю комплексу були зроблені унікальні радіовимірювання епізодичних явищ у верхніх прошарках атмосфери в реальному масштабі часу.

Головний конструктор - С.О.Лебедєв. Заступник головного конструктора - І.К.Хайлов.

За створення "5Э67" І.К.Хайлов визнаний гідним Державної премії 1977 р.

ЕОМ "5Э26"

"5Э26" є першою у СРСР мобільною керуючою багатопроцесорною високопродуктивною обчислювальною системою, побудованою по модульному принципу, із високоефективною системою автоматичного резервування, що базується на апаратному контролі і забезпечує можливість відновлення процесу керування при збоях і відмовах апаратури, що працює в широкому діапазоні кліматичних і механічних впливів, із розвиненим математичним забезпеченням і системою автоматизації програмування.

Технічні характеристики: продуктивність 1,5 млн. операцій за секунду, довжина слова 32 розряди, подання інформації природне, ціле слово, півслово, байт, біт, об'єм оперативної пам'яті 32-34 кбайт, об'єм командної пам'яті 64-256 кбайт, незалежний процесор вводу-виводу інформації по 12 каналам зв'язку - максимальний темп обміну понад 1 Мбайт/с, об'єм 2,5-4,5 м3, споживана потужність 5-7 кВт.

Випускається в двох модифікаціях, що різняться об'ємом пам'яті.

Принципові особливості:

1. Вперше створена мобільна багатопроцесорна високопродуктивна структура з модульною пам'яттю, що легко адаптується до різноманітних вимог по продуктивності і пам'яті в системах керування.

2. Вперше створена машина з автоматичним резервуванням на рівні модулів яка забезпечує відновлення обчислювального процесу при збоях і відмовах апаратури в системах керування, що працює в реальному часі.

3. Вперше створена мобільна машина з розвинутим математичним забезпеченням, ефективною системою автоматизації програмування і можливістю роботи з мовами високого рівня.

4. Енергонезалежна пам'ять команд на мікробісах із можливістю електричного перезапису інформації зовнішньою апаратурою запису.

5. Введено ефективну систему експлуатації з локалізацією несправної комірки в двох рівнях, що забезпечує ефективність відновлення апаратури середньотехнічним персоналом.

Головні конструктори - С.О.Лебедєв, B.C.Бурцев. Заступники головних конструкторів - Є.А.Кривошеєв, В.Н.Лаут, А.А.Новіков, Ю.Д.Острецов, К.Я.Трегубов, Д.Б.Подшивалов, Г.С.Марченко.

За створення ЕОМ "5Э26" Є.А.Кривошеєв, Ю.Д.Острецов і Ю.С.Рябцев визнані гідними Державної премії СРСР.

Характеристики перших
вiтчизняних та зарубiжних комп'ютерiв

Наведено мовою оригiналу

Название
машины
Аналити
ческая
машина
Z1,Z2Z-3Марк IЭНИАКМЭСМЭДСАКЭДВАК
Фамилия
ученого
Чарльз
Беббидж
Конрад
Цузе
Конрад
Цузе
Говард
Айкен
Д.Мочли,
Пол Экерт
Сергей
Лебедев
Морис
Уилкс
Д.Мочли,
П.Экерт
СтранаАнглияГерманияГерманияСШАСШАСССРАнглияСША
Годы
разработки
1834-18711936-19381940-19411937-19441942-19451948-19511947-19491946-1950
Характе-
ристики
12345678
Тип исполь-
зуемых
элементов
Механи-
ческие
Механи-
ческие
Реле Электро
механи-
ческие
Электр.
лампы,
18000 шт.+
Реле
1500 шт.
Электр.
лампы,
6000 шт.
Электр.
лампы,
3000 шт.
Электр.
лампы,
3500 шт.
Емкость
памяти,
слов
1000,
на зубчатых
колесах
64,
рычажно-
механи-
ческая
64,
на реле
72,
на зубчатых
колесах
20,
на электр.
лампах
94,
на электр.
лампах,
94,
на штек-
керах+
5000, на магни-
тном бара-
бане
512,
на ртутных
трубках
1024,
на ртутных
трубках
Хранение
программ
в памяти
НетНетНетНетНетЕстьЕстьЕсть
Система
счисления
Десятич.1 Двоичн.2 Двоичн.2 Десятич.1 Десятич.1 Двоичн.2 Двоичн.2 Двоичн.2
Разрядность 50 24 22 23 10 20 17 и 34 44
Время
выполне-
ния опе-
раций,
сек
Сложе-
ние
1 - 0,3 0,3 0,0002 0,0176 0,0085 и 0,0034 0,001
Умно-
жение
60 - 4,5 5,7 0,0028 0,0176 0,085 0,003
Деле-
ние
60 - - 15,3 0,006 0,0176-0,0208 - -
Ввод
данных и
программы
с Пф.карт3 с кино-
ленты
с Пф.ленты4 с Пф.ленты4 коммута-
ционное поле
с Пф.карт3,
коммута-
ционное поле
с Пф.ленты4 с Пф.ленты4
Вывод
резуль-
татов
на Пф.карты3 - - на Пф.карты3 - на Пф.карты3 на Пф.ленту4 на Пф.ленту4

   1Десятич.- десятичная
   2Двоичн.- двоичная
   3Пф.карта — перфокарта
   4Пф.лента — перфолента


Долаткові матеріали по темі

Юрій Ющенко. До 70-річчя "МЭСМ"

Б.М.Малиновський. Наукова біографія С.О.Лебедєва. "Інформаційні технології та обчислювальні системи", №3, 2002, Російська Академія наук
Б.М.Малиновський. Пророк у своїй Вітчизні. "Вісник НАН України", №10, 2002
Н.М.Міщенко. Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ: все починалося в Феофанії...
Л.Іваненко. День народження ЕОМ.
Борис Малиновський. До історії вітчизняного комп'ютеробудування
Підкорювач діджітального космосу. Журнал "Суперкомп'ютер" №1(1), 2010В.М.Глушков - основоположник інформаційних технологій в Україні та колишньому СРСР