Пристрій передачі інформації "СПИН-6"
1975 р. Роботу пристрою передачі інформації "СПИН-6" демонструє науковий співробітник відділу №520 Інституту кібернетики АН України Віктор Ємельянов.
Пристрій "СПИН-6" розроблено в Інституті кібернетики АН УРСР під керівництвом д.т.н. Андрія Михайловича Лучука.
Пристрій передачі інформації "СПИН-6" Перший міні-комп'ютер в Україні "УПО-1"