М.М.Амосов - основоположник біокібернетичних технологій Микола Михайлович Амосов про своє життя та творчість Ілюстрації. Література. Додаткові матеріали

Микола Амосов - основоположник біокібернетичних інформаційних технологій

Повністю увесь розділ, кб
Матеріал підготовлено к.т.н. В.С.Ольшаніковим співробітником відділу "Нейромережеві технології обробки інформації" Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України.
"Біблія" відділу біокібернетики
Специфіка школи М.М.Амосова
Мережа інформаційних моделей (М-мережа)
Робототехнічний період
Нейрокомп'ютери
Учитель
Моделювання в соціології
Ілюстрації. Література. Додаткові матеріали.

Моделювання в соціології

М.М.Амосов виявляв великий інтерес до суспільного устрою і взаємозв'язку людини і суспільства. Шляхом моделювання він шукав відповідь на питання, пов'язані із суспільною структурою. Які переваги і які недоліки притаманні капіталізму і соціалізму, що таке "ідеальне суспільство"? Відповіді на питання такого роду М.М.Амосов припускав знайти шляхом створення евристичних моделей.

Метод евристичного моделювання полягає в тім, що створюється математична модель складної системи на підставі гіпотези про її структуру і функції. Така модель фактично є способом поєднання в єдиній системі кількісної і якісної інформації, відомої з літератури чи власного досвіду (при цьому якісну інформацію також необхідно представити у виді кількісних оцінок).

Евристична модель, у першу чергу, дозволяє, шляхом порівняння поведінки моделі і моделюємого об'єкта в різних умовах, перевірити несуперечність закладених у модель гіпотез і, при необхідності, їх скорегувати. Крім того, дослідження об'єкта разом з моделлю дозволяє цілеспрямовано формувати експерименти (спостереження) над об'єктом і формувати нові гіпотези, що приводить до більш глибокого розуміння властивостей і функцій системи, що моделюється.

Існуючі моделі суспільних систем майже всі спрямовані на відображення економічних взаємин соціальних груп і не враховують психіку людей та вплив ідеологічних факторів. Однак, суспільство - це складна система, що самоорганізується, і корінь самоорганізації лежить саме в психології людей. М.М.Амосов вважав, що введення психологічних аспектів у модель суспільства дозволить більш повно зрозуміти соціальні тенденції.

Як носіїв психологічних якостей людини в моделі суспільства М.М.Амосов запропонував використовувати узагальнені моделі особистостей, що відбивають основні риси різних соціальних груп.

Була розроблена функціональна схема узагальненої моделі особистості, що показує взаємодію почуттів, трудових зусиль, і "оплату" за працю. Всі основні психологічні якості особистості і відповідні реакції суспільства виражені в моделі нелінійними функціями з насиченням, де враховуються обмежені фізичні можливості людини й обмежені ресурси суспільства. Налагодження моделей полягало в ув'язуванні балансів розподілу праці і "оплати" із замиканням через мотиви. Вплив ідеології задавався за допомогою спеціально розроблених шкал: праця - плата, праця - стомлюваність, рівень домагань (криві "оплата - почуття").


Ілюстрації. Література. Додаткові матеріали