Публікації з історії обчислювальної техніки в Україні та за рубежем